11. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

11. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

1. Ben RAB'be sığınırım,
Nasıl dersiniz bana,
“Kuş gibi kaç dağlara.
2. Bak, kötüler yaylarını geriyor,
Temiz yürekli insanları
Karanlıkta vurmak için
Oklarını kirişine koyuyor.
3. Temeller yıkılırsa,
Ne yapabilir doğru insan?”
4. RAB kutsal tapınağındadır,
O'nun tahtı göklerdedir,
Bütün insanları görür,
Herkesi sınar.
5. RAB doğru insanı sınar,
Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.
6. Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak,
Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.
7. Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;
Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.

41. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

1. Ne mutlu yoksulu düşünene!
RAB kurtarır onu kötü günde.
2. Korur RAB, yaşatır onu,
Ülkede mutlu kılar,
Terk etmez düşmanlarının eline.
3. Destek olur RAB ona
Yatağa düşünce;
Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.
4. “Acı bana, ya RAB!” dedim,
“Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!”
5. Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan:
“Ne zaman ölecek adı batası?” diyorlar.
6. Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor,
Fesat topluyor içinde,
Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor.
7. Benden nefret edenlerin hepsi
Fısıldaşıyor aralarında bana karşı,
Zararımı düşünüyorlar,
8. “Başına öyle kötü bir şey geldi ki” diyorlar,
“Yatağından kalkamaz artık.”
9. Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile
İhanet etti bana.
10. Bari sen acı bana, ya RAB, kaldır beni.
Bunların hakkından geleyim.
11. Düşmanım zafer çığlığı atmazsa,
O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.
12. Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur,
Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.
13. Öncesizlikten sonsuza dek,
Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!
Amin! Amin!

71. Mezmur

1. Ya RAB, sana sığınıyorum,
Utandırma beni hiçbir zaman!
2. Adaletinle kurtar beni, tehlikeden uzaklaştır,
Kulak ver bana, kurtar beni!
3. Sığınacak kayam ol,
Her zaman başvurabileceğim;
Buyruk ver, kurtulayım,
Çünkü kayam ve kalem sensin.
4. Ey Tanrım, kurtar beni
Kötünün elinden, haksızın, gaddarın pençesinden!
5. Çünkü umudum sensin, ey Egemen RAB,
Gençliğimden beri dayanağım sensin.
6. Doğduğum günden beri sana güveniyorum,
Beni ana rahminden çıkaran sensin.
Övgülerim hep sanadır.
7. Birçokları için iyi bir örnek oldum,
Çünkü sen güçlü sığınağımsın.
8Ağzımdan sana övgü eksilmez,
Gün boyu yüceliğini anarım.
9. Yaşlandığımda beni reddetme,
Gücüm tükendiğinde beni terk etme!
10. Çünkü düşmanlarım benden söz ediyor,
Beni öldürmek isteyenler birbirine danışıyor,
11. “Tanrı onu terk etti” diyorlar,
“Kovalayıp yakalayın,
Kurtaracak kimsesi yok!”
12. Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
13. Utansın, yok olsun beni suçlayanlar,
Utanca, rezalete bürünsün kötülüğümü isteyenler.
14. Ama ben her zaman umutluyum,
Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.
15. Gün boyu senin zaferini,
Kurtarışını anlatacağım,
Ölçüsünü bilmesem de.
16. Ey Egemen RAB, gelip yiğitliklerini,
Senin, yalnız senin zaferini duyuracağım.
17. Ey Tanrı, çocukluğumdan beri beni sen yetiştirdin,
Senin harikalarını hâlâ anlatıyorum.
18. Yaşlanıp saçlarıma ak düşse bile
Terk etme beni, ey Tanrı,
Gücünü gelecek kuşağa,
Kudretini sonrakilere anlatana dek.
19. Ey Tanrı, doğruluğun göklere erişiyor,
Büyük işler yaptın,
Senin gibisi var mı, ey Tanrı?
20. Sen ki, bana birçok kötü sıkıntı gösterdin,
Bana yeniden yaşam verecek,
Beni toprağın derinliklerinden çıkaracaksın.
21. Saygınlığımı artıracak,
Yine beni avutacaksın.
22. Ben de seni,
Senin sadakatini çenkle öveceğim, ey Tanrım,
Lir çalarak seni ilahilerle öveceğim,
Ey İsrail'in Kutsalı!
23. Seni ilahilerle överken,
Dudaklarımla, varlığımla sevincimi dile getireceğim,
Çünkü sen beni kurtardın.
24. Dilim gün boyu senin zaferinden söz edecek,
Çünkü kötülüğümü isteyenler
Utanıp rezil oldu.

101. Mezmur

Davut'un mezmuru

1. Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım,
Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.
2. Dürüst davranmaya özen göstereceğim,
Ne zaman geleceksin bana?
Temiz bir yaşam süreceğim evimde,
3. Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim.
Tiksinirim döneklerin işinden,
Etkilemez beni.
4. Uzak olsun benden sapıklık,
Tanımak istemem kötülüğü.
5. Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni,
Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana.
6. Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak,
Yanımda oturmalarını isterim;
Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek.
7. Hilekâr evimde oturmayacak,
Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak.
8. Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek
Bütün haksızları RAB'bin kentinden söküp atacağım.

131. Mezmur

Davut'un hac ilahisi

1. Ya RAB, yüreğimde gurur yok,
Gözüm yükseklerde değil.
Büyük işlerle,
Kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum.
2. Tersine, ana kucağında sütten kesilmiş çocuk gibi,
Kendimi yatıştırıp huzur buldum,
Sütten kesilmiş çocuğa döndüm.
3. Ey İsrail, RAB'be umut bağla
Şimdiden sonsuza dek!

Süleyman'ın Özdeyişleri 11

1. RAB hileli teraziden iğrenir,
Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır.
2. Küstahlığın ardından utanç gelir,
Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.
3. Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir,
Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür.
4. Gazap günü servet işe yaramaz,
Oysa doğruluk ölümden kurtarır.
5. Dürüst insanın doğruluğu onun yolunu düzler,
Kötü kişiyse kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer.
6. Erdemlinin doğruluğu onu kurtarır,
Ama haini kendi hırsı ele verir.
7. Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur,
Güvendiği güç de biter.
8. Doğru kişi sıkıntıdan kurtulur,
Onun yerine sıkıntıyı kötü kişi çeker.
9. Tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür,
Oysa doğrular bilgi sayesinde kurtulur.
10. Doğruların başarısına kent bayram eder,
Kötülerin ölümüne sevinç çığlıkları atılır.
11. Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir,
Ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder.
12. Başkasını küçük gören sağduyudan yoksundur,
Akıllı kişiyse dilini tutar.
13. Dedikoducu sır saklayamaz,
Oysa güvenilir insan sırdaş olur.
14. Yol göstereni olmayan ulus düşer,
Danışmanı bol olan zafere gider.
15. Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür,
Kefaletten kaçınan güvenlik içinde yaşar.
16. Sevecen kadın onur,
Zorbalarsa yalnızca servet kazanır.
17. İyilikseverin yararı kendinedir,
Gaddarsa kendi başına bela getirir.
18. Kötü kişinin kazancı aldatıcıdır,
Doğruluk ekenin ödülüyse güvenlidir.
19. Yürekten doğru olan yaşama kavuşur,
Kötülüğün ardından giden ölümünü hazırlar.
20. RAB sapık yürekliden iğrenir,
Dürüst yaşayandan hoşnut kalır.
21. Bilin ki, kötü kişi cezasız kalmaz,
Doğruların soyuysa kurtulur.
22. Sağduyudan yoksun kadının güzelliği,
Domuzun burnundaki altın halkaya benzer.
23. Doğruların isteği hep iyilikle sonuçlanır,
Kötülerin umutlarıysa gazapla.
24. Eliaçık olan daha çok kazanır,
Hak yiyenin sonuysa yoksulluktur.
25. Cömert olan bolluğa erecek,
Başkasına su verene su verilecek.
26. Halk buğday istifleyeni lanetler,
Ama buğday satanı kutsar.
27. İyiliği amaç edinen beğeni kazanır,
Kötülüğü amaç edinense kötülüğe uğrar.
28. Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek,
Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.
29. Ailesine sıkıntı çektirenin mirası yeldir,
Ahmaklar da bilgelerin kulu olur.
30. Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer,
Bilge kişi insanları kazanır.
31. Bu dünyada doğru kişi bile cezalandırılırsa,
Kötülerle günahlıların cezalandırılacağı kesindir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *