2. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

2. Mezmur

1. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa,
Neden boş düzenler kurar bu halklar?
2. Dünyanın kralları saf bağlıyor,
Hükümdarlar birleşiyor
RAB'be ve meshettiği krala karşı.
3. “Koparalım onların kayışlarını” diyorlar,
“Atalım üzerimizden bağlarını.”
4. Göklerde oturan Rab gülüyor,
Onlarla eğleniyor.
5. Sonra öfkeyle uyarıyor onları,
Gazabıyla dehşete düşürüyor
6. Ve, “Ben kralımı
Kutsal dağım Siyon'a oturttum” diyor.
7. RAB'bin bildirisini ilan edeceğim:
Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi,
“Bugün ben sana baba oldum.
8. Dile benden, miras olarak sana ulusları,
Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.
9. Demir çomakla kıracaksın onları,
Çömlek gibi parçalayacaksın.”
10. Ey krallar, akıllı olun!
Ey dünya önderleri, ders alın!
11. RAB'be korkuyla hizmet edin,
Titreyerek sevinin.
12. Oğulu öpün ki öfkelenmesin,
Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.
Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.
Ne mutlu O'na sığınanlara!

32. Mezmur

Davut'un mezmuru - Maskil

1. Ne mutlu isyanı bağışlanan,
Günahı örtülen insana!
2. Suçu RAB tarafından sayılmayan,
Ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu!
3. Sustuğum sürece
Kemiklerim eridi,
Gün boyu inlemekten.
4. Çünkü gece gündüz
Elin üzerimde ağırlaştı.
Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi. Sela
5. Günahımı açıkladım sana,
Suçumu gizlemedim.
“RAB'be isyanımı itiraf edeceğim” deyince,
Günahımı, suçumu bağışladın. Sela
6. Bu nedenle her sadık kulun
Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.
Engin sular taşsa bile ona erişemez.
7. Sığınağım sensin,
Beni sıkıntıdan korur,
Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın. Sela
8. Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,
Öğüt vereceğim sana,
Gözüm sendedir.
9. At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;
Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,
Yoksa sana yaklaşmazlar.
10. Kötülerin acısı çoktur,
Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.
11. Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun;
Ey yüreği temiz olanlar,
Hepiniz sevinç çığlıkları atın!

62. Mezmur

Müzik Şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru

1. Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,
Kurtuluşum O'ndan gelir.
2. Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem O'dur, asla sarsılmam.
3. Birini ezmek için daha ne vakte kadar
Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,
Eğri bir duvara,
Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?
4. Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.
Yalandan zevk alırlar.
Ağızlarıyla hayırdua ederken,
İçlerinden lanet okurlar. Sela
5. Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,
Çünkü umudum O'ndadır.
6. Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem O'dur, sarsılmam.
7. Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,
Güçlü kayam, sığınağım O'dur.
8. Ey halkım, her zaman O'na güven,
İçini dök O'na,
Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Sela
9. Sıradan insan ancak bir soluk,
Soylu insansa bir yalandır.
Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.
10. Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;
Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.
11. Tanrı bir şey söyledi,
Ben iki şey duydum:
Güç Tanrı'nındır,
12. Sevgi de senin, ya Rab!
Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.

92. Mezmur

Mezmur - Şabat Günü için ilahi

1-3. Ya RAB, sana şükretmek,
Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,
Sabah sevgini,
Gece sadakatini,
On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!
4. Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya RAB,
Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.
5. Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,
Düşüncelerin ne derin!
6. Aptal insan bilemez,
Budala akıl erdiremez:
7. Kötüler mantar gibi bitse,
Suçlular pıtrak gibi açsa bile,
Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.
8. Ama sen sonsuza dek yücesin, ya RAB.
9. Ya RAB, düşmanların kesinlikle,
Evet, kesinlikle yok olacak,
Suç işleyen herkes dağılacak.
10. Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın,
Taze zeytinyağını başıma döktün.
11. Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü,
Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu.
12. Doğru insan hurma ağacı gibi serpilip gelişecek,
Lübnan sediri gibi yükselecek.
13. RAB'bin evinde dikilmiş olarak
Tanrımız'ın avlularında serpilip büyüyecek.
14. Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek,
Taptaze ve yeşil kalacaklar.
15. “RAB doğrudur! Kayamdır benim!
O'nda haksızlık bulunmaz!” diye duyuracaklar.

122. Mezmur

Davut'un hac ilahisi

1. Bana: “RAB'bin evine gidelim” dendikçe
Sevinirim.
2. Ayaklarımız senin kapılarında,
Ey Yeruşalim!
3. Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir
Yeruşalim!
4. Oymaklar çıkar oraya, RAB'bin oymakları,
İsrail'e verilen öğüt uyarınca,
RAB'bin adına şükretmek için.
5. Çünkü orada yargı tahtları,
Davut soyunun tahtları kurulmuştur.
6. Esenlik dileyin Yeruşalim'e:
“Huzur bulsun seni sevenler!
7. Surlarına esenlik,
Saraylarına huzur egemen olsun!”
8. Kardeşlerim, dostlarım için,
“Esenlik olsun sana!” derim.
9. Tanrımız RAB'bin evi için
İyilik dilerim sana.

Süleyman'ın Özdeyişleri 2

Bilgeliğin Yararları

1-2. Oğlum, bilgeliğe kulak verip
Yürekten akla yönelerek
Sözlerimi kabul eder,
Buyruklarımı aklında tutarsan,
3. Evet, aklı çağırır,
Ona gönülden seslenirsen,
4. Gümüş ararcasına onu ararsan,
Onu ararsan define arar gibi,
5. RAB korkusunu anlar
Ve Tanrı'yı yakından tanırsın.
6. Çünkü bilgeliğin kaynağı RAB'dir.
O'nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.
7. Doğru kişileri başarıya ulaştırır,
Kalkanıdır dürüst yaşayanların.
8. Adil olanların adımlarını korur,
Sadık kullarının yolunu gözetir.
9. O zaman anlarsın her iyi yolu,
Neyin doğru, haklı ve adil olduğunu.
10. Çünkü yüreğin bilgelikle dolacak,
Zevk alacaksın bilgiden.
11. Sağgörü sana bekçilik edecek
Ve akıl seni koruyacak.
12. Bunlar seni kötü yoldan,
Ahlaksızın sözlerinden kurtaracak.
13. Onlar ki karanlık yollarda yürümek için
Doğru yoldan ayrılırlar.
14. Kötülük yapmaktan hoşlanır,
Zevk alırlar kötülüğün aşırısından.
15. Yolları dolambaçlı,
Yaşayışları çarpıktır.
16-17. Bilgelik, gençken evlendiği eşini terk eden,
Tanrı'nın önünde içtiği andı unutan ahlaksız kadından,
Sözleriyle yaltaklanan
Vefasız kadından seni kurtaracak.
18. O kadının evi insanı ölüme,
Yolları ölülere götürür.
19. Ona gidenlerden hiçbiri geri dönmez,
Yaşam yollarına erişmez.
20. Bu nedenle sen iyilerin yolunda yürü,
Doğruların izinden git.
21. Çünkü ülkede yaşayacak olan doğrulardır,
Dürüst kişilerdir orada kalacak olan.
22. Kötüler ülkeden sürülecek,
Hainler sökülüp atılacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *