20. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

20. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

1. Sıkıntılı gününde RAB seni yanıtlasın,
Yakup'un Tanrısı'nın adı seni korusun!
2. Yardım göndersin sana kutsal yerden,
Siyon'dan destek versin.
3. Bütün tahıl sunularını anımsasın,
Yakmalık sunularını kabul etsin! Sela
4. Gönlünce versin sana,
Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!
5. O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız,
Tanrımız'ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.
RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.
6. Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor,
Sağ elinin kurtarıcı gücüyle
Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.
7. Bazıları savaş arabalarına,
Bazıları atlarına güvenir,
Bizse Tanrımız RAB'bin adına güveniriz.
8. Onlar çöküyor, düşüyorlar;
Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
9. Ya RAB, kralı kurtar!
Yanıtla bizi sana yakardığımız gün!

50. Mezmur

Asaf'ın mezmuru

1. Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor;
Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar
Yeryüzünün tümüne sesleniyor.
2. Güzelliğin doruğu Siyon'dan
Parıldıyor Tanrı.
3. Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak,
Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor,
Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor.
4. Halkını yargılamak için
Yere göğe sesleniyor:
5. “Toplayın önüme sadık kullarımı,
Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.”
6. Gökler O'nun doğruluğunu duyuruyor,
Çünkü yargıç Tanrı'nın kendisidir. Sela
7. “Ey halkım, dinle de konuşayım,
Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim:
Ben Tanrı'yım, senin Tanrın'ım!
8. Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum,
Yakmalık sunuların sürekli önümde.
9. Ne evinden bir boğa,
Ne de ağıllarından bir teke alacağım.
10. Çünkü bütün orman yaratıkları,
Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir.
11. Dağlardaki bütün kuşları korurum,
Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir.
12. Acıksam sana söylemezdim,
Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir.
13. Ben boğa eti yer miyim?
Ya da keçi kanı içer miyim?
14. Tanrı'ya şükran kurbanı sun,
Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir.
15. Sıkıntılı gününde seslen bana,
Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.
16. Ama Tanrı kötüye şöyle diyor:
“Kurallarımı ezbere okumaya
Ya da antlaşmamı ağzına almaya ne hakkın var?
17. Çünkü yola getirilmekten nefret ediyor,
Sözlerimi arkana atıyorsun.
18. Hırsız görünce onunla dost oluyor,
Zina edenlere ortak oluyorsun.
19. Ağzını kötülük için kullanıyor,
Dilini yalana koşuyorsun.
20. Oturup kardeşine karşı konuşur,
Annenin oğluna kara çalarsın.
21. Sen bunları yaptın, ben sustum,
Beni kendin gibi sandın.
Seni azarlıyorum,
Suçlarını gözünün önüne seriyorum.
22. “Dikkate alın bunu, ey Tanrı'yı unutan sizler!
Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz.
23. Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir;
Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.”

80. Mezmur

Müzik şefi için - “Zambaklar Antlaşması” makamında -
Asaf'ın mezmuru

1. Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,
Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,
Keruvlar arasında taht kuran,
Saç ışığını,
2. Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde
Uyandır gücünü,
Gel, kurtar bizi!
3. Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
4. Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,
Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin?
5. Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin,
Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin.
6. Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza,
Düşmanlarımız alay ediyor bizimle.
7. Bizi eski halimize kavuştur,
Ey Her Şeye Egemen Tanrı,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
8. Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin,
Ulusları kovup onu diktin.
9. Onun için toprağı hazırladın,
Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.
10. Gölgesi dağları,
Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı.
11. Sürgünleri Akdeniz'e,
Filizleri Fırat'a dek uzandı.
12. Niçin yıktın bağın duvarlarını?
Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor,
13. Orman domuzları onu yoluyor,
Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor.
14. Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur, dön bize!
Göklerden bak ve gör,
İlgilen bu asmayla.
15. İlgilen sağ elinin diktiği filizle,
Kendine seçtiğin oğulla!
16. Asman kesilmiş, yakılmış,
Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!
17. Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde,
Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun!
18. O zaman senden asla ayrılmayacağız;
Yaşam ver bize, adını analım!
19. Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı,
Bizi eski halimize kavuştur,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

110. Mezmur

Davut'un mezmuru

1. RAB Efendim'e:
“Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek
Sağımda otur” diyor.
2. RAB Siyon'dan uzatacak kudret asanı,
Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!
3. Savaşacağın gün
Gönüllü gidecek askerlerin.
Seherin bağrından doğan çiy gibi
Kutsal giysiler içinde
Sana gelecek gençlerin.
4. RAB ant içti, kararından dönmez:
“Melkisedek düzeni uyarınca
Sonsuza dek kâhinsin sen!” dedi.
5. Rab senin sağındadır,
Kralları ezecek öfkelendiği gün.
6. Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak,
Dünyanın dört bucağında başları ezecek.
7. Yol kenarındaki dereden su içecek;
Bu yüzden başını dik tutacak.

140. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

1. Ya RAB, kurtar beni kötü insandan,
Koru beni zorbadan.
2. Onlar yüreklerinde kötülük tasarlar,
Savaşı sürekli körükler,
3. Yılan gibi dillerini bilerler,
Engerek zehiri var dudaklarının altında. Sela
4. Ya RAB, sakın beni kötünün elinden,
Koru beni zorbadan;
Bana çelme takmayı tasarlıyorlar.
5. Küstahlar benim için tuzak kurdu,
Haydutlar ağ gerdi;
Yol kenarına kapan koydular benim için. Sela
6. Sana diyorum, ya RAB: “Tanrım sensin.”
Yalvarışıma kulak ver, ya RAB.
7. Ey Egemen RAB, güçlü kurtarıcım,
Savaş gününde başımı korudun.
8. Kötülerin dileklerini yerine getirme, ya RAB,
Tasarılarını ileri götürme!
Yoksa gurura kapılırlar. Sela
9. Beni kuşatanların başını,
Dudaklarından dökülen fesat kaplasın.
10. Kızgın korlar yağsın üzerlerine!
Ateşe, dipsiz çukurlara atılsınlar,
Bir daha kalkamasınlar.
11. İftiracılara ülkede hayat kalmasın,
Felaket zorbaları amansızca avlasın.
12. Biliyorum, RAB mazlumun davasını savunur,
Yoksulları haklı çıkarır.
13. Kuşkusuz doğrular senin adına şükredecek,
Dürüstler senin huzurunda oturacak.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20

1. Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar,
Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir.
2. Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer,
Onu kızdıran canından olur.
3. Kavgadan kaçınmak insan için onurdur,
Oysa her ahmak tartışmaya hazırdır.
4. Sonbaharda çift sürmeyen tembel,
Hasatta aradığını bulamaz.
5. İnsanın niyetleri derin bir kuyunun suları gibidir,
Akıllı kişi onları açığa çıkarır.
6. İnsanların çoğu, “Vefalıyım” der.
Ama sadık birini kim bulabilir?
7. Doğru ve dürüst bir babaya
Sahip olan çocuklara ne mutlu!
8. Yargı kürsüsünde oturan kral,
Kötülüğü gözleriyle ayıklar.
9. Kim, “Yüreğimi pak kıldım,
Günahımdan arındım” diyebilir?
10. RAB hileli tartıdan da, hileli ölçüden de tiksinir.
11. Çocuk bile eylemleriyle kendini belli eder,
Yaptıkları pak ve doğru mu, değil mi, anlaşılır.
12. İşiten kulağı da gören gözü de
RAB yaratmıştır.
13. Uykuyu seversen yoksullaşırsın,
Uyanık durursan ekmeğin bol olur.
14. Alıcı, “İşe yaramaz, işe yaramaz” der,
Ama alıp gittikten sonra aldığıyla övünür.
15. Bol bol altının, mücevherin olabilir,
Ama bilgi akıtan dudaklar daha değerlidir.
16. Tanımadığı birine kefil olanın giysisini al;
Bir yabancı için yapıyorsa bunu,
Giysisini rehin tut.
17. Hileyle kazanılan yiyecek insana tatlı gelir,
Ama sonra ağza dolan çakıl gibidir.
18. Tasarılarını danışarak yap,
Yöntemlere uyarak savaş.
19. Dedikoducu sır saklayamaz,
Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme.
20. Annesine ya da babasına sövenin
Işığı zifiri karanlıkta sönecek.
21. Tez elde edilen mirasın
Sonu bereketli olmaz.
22. “Bu kötülüğü sana ödeteceğim” deme;
RAB'bi bekle, O seni kurtarır.
23. RAB hileli tartıdan tiksinir,
Hileli teraziden hoşlanmaz.
24. İnsanın adımlarını RAB yönlendirir;
Öyleyse insan tuttuğu yolu nasıl anlayabilir?
25. Düşünmeden adakta bulunmak
Sakıncalıdır.
26. Bilge kral kötüleri ayıklar,
Harman döver gibi cezalandırır.
27. İnsanın ruhu RAB'bin ışığıdır,
İç varlığın derinliklerine işler.
28. Sevgi ve sadakat kralın güvencesidir.
Onun tahtını sağlamlaştıran sevgidir.
29. Gençlerin görkemi güçleri,
Yaşlıların onuru ağarmış saçlardır.
30. Yaralayan darbeler kötülüğü temizler,
Kötek iç varlığın derinliklerini paklar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *