21. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

21. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

1. Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce.
Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!
2. Gönlünün istediğini verdin,
Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Sela
3. Onu güzel armağanlarla karşıladın,
Başına saf altından taç koydun.
4. Senden yaşam istedi, verdin ona:
Uzun, sonsuz bir ömür.
5. Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,
Onu görkem ve büyüklükle donattın.
6. Üzerine sürekli bereket yağdırdın,
Varlığınla onu sevince boğdun.
7. Çünkü kral RAB'be güvenir,
Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.
8. Elin bütün düşmanlarına erişecek,
Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.
9. Öfkelendiğin an, ya RAB,
Kızgın fırına döndüreceksin onları;
Gazapla yutacak,
Ateşle tüketeceksin.
10. Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,
Soylarını insanlar arasından.
11. Düzenler kursalar sana,
Aldatmaya çalışsalar,
Yine de başarılı olamazlar.
12. Çünkü sırtlarını döndüreceksin,
Yayını yüzlerine doğru gerince.
13. Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle!
Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

51. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

Davut Bat-Şeva'yla yattıktan sonra Peygamber Natan kendisine geldiği zaman

1. Ey Tanrı, lütfet bana,
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı,
Sınırsız merhametin uğruna.
2. Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.
3. Çünkü biliyorum isyanlarımı,
Günahım sürekli karşımda.
4. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
Bu nedenle, söylediklerinde haklı,
Yargılarında adilsin.
5. Nitekim suç içinde doğdum ben,
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
6. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
7. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
8. Neşe, sevinç sesini duyur bana,
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
9. Bakma günahlarıma,
Sil bütün suçlarımı.
10. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
11. Beni huzurundan atma,
Kutsal Ruhun'u benden alma.
12. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
13. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,
Günahkârlar geri dönsün sana.
14. Kurtar beni kan dökme suçundan,
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,
Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün.
15. Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun.
16. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,
Yoksa sunardım sana,
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
17. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.
18. Lütfet, Siyon'a iyilik yap,
Yeruşalim'in surlarını onar.
19. O zaman doğru sunulan kurbanlar,
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,
Seni hoşnut kılar;
O zaman sunağında boğalar sunulur.

81. Mezmur

Müzik şefi için - Gittit üzerine - Asaf'ın mezmuru

1. Sevincinizi dile getirin gücümüz olan Tanrı'ya,
Sevinç çığlıkları atın Yakup'un Tanrısı'na!
2. Çalgıya başlayın, tef çalın,
Tatlı sesli lir ve çenk çınlatın.
3. Yeni Ay'da, dolunayda,
Boru çalın bayram günümüzde.
4. Çünkü bu İsrail için bir kuraldır,
Yakup'un Tanrısı'nın ilkesidir.
5. Tanrı Mısır'a karşı yürüdüğünde,
Yusuf soyuna koydu bu koşulu.
Orada tanımadığım bir ses işittim:
6. “Sırtındaki yükü kaldırdım,
Ellerin küfeden kurtuldu” diyordu,
7. “Sıkıntıya düşünce seslendin, seni kurtardım,
Gök gürlemesinin ardından sana yanıt verdim,
Meriva sularında seni sınadım. Sela
8. “Dinle, ey halkım, seni uyarıyorum;
Ey İsrail, keşke beni dinlesen!
9. Aranızda yabancı ilah olmasın,
Başka bir ilaha tapmayın!
10. Seni Mısır'dan çıkaran
Tanrın RAB benim.
Ağzını iyice aç, doldurayım!
11. “Ama halkım sesimi dinlemedi,
İsrail bana boyun eğmek istemedi.
12. Ben de onları inatçı yürekleriyle baş başa bıraktım,
Bildikleri gibi yaşasınlar diye.
13. Keşke halkım beni dinleseydi,
İsrail yollarımda yürüseydi!
14. Düşmanlarını hemen yere serer,
Hasımlarına el kaldırırdım!
15. Benden nefret edenler bana boyun eğerdi,
Bu böyle sonsuza dek sürerdi.
16. Oysa sizleri en iyi buğdayla besler,
Kayadan akan balla doyururdum.”

111. Mezmur

1. Övgüler sunun RAB'be!
Doğru insanların toplantısında,
Topluluk içinde,
Bütün yüreğimle RAB'be şükredeceğim.
2. RAB'bin işleri büyüktür,
Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.
3. O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir,
Doğruluğu sonsuza dek sürer.
4. RAB unutulmayacak harikalar yaptı,
O sevecen ve lütfedendir.
5. Kendisinden korkanları besler,
Antlaşmasını sonsuza dek anımsar.
6. Ulusların topraklarını kendi halkına vermekle
Gösterdi onlara işlerinin gücünü.
7. Yaptığı her işte sadık ve adildir,
Bütün koşulları güvenilirdir;
8. Sonsuza dek sürer,
Sadakat ve doğrulukla yapılır.
9. O halkının kurtuluşunu sağladı,
Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı.
Adı kutsal ve müthiştir.
10. Bilgeliğin temeli RAB korkusudur,
O'nun kurallarını yerine getiren herkes
Sağduyu sahibi olur.
O'na sonsuza dek övgü sunulur!

141. Mezmur

Davut'un mezmuru

1. Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!
Sana yakarınca sesime kulak ver!
2. Duam önünde yükselen buhur gibi,
El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
3. Ya RAB, ağzıma bekçi koy,
Dudaklarımın kapısını koru!
4. Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,
Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;
Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5. Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,
Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,
Başım reddetmez onu.
Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
6. Önderleri kayalardan aşağı atılınca,
Dinleyecekler tatlı sözlerimi.
7. Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi,
Saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına.
8. Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB,
Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma!
9. Koru beni kurdukları tuzaktan,
Suç işleyenlerin kapanlarından.
10. Ben güvenlik içinde geçip giderken,
Kendi ağlarına düşsün kötüler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21

1. Kralın yüreği RAB'bin elindedir,
Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir.
2. İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır,
Ama niyetlerini tartan RAB'dir.
3. RAB kendisine kurban sunulmasından çok,
Doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister.
4. Küstah bakışlar ve kibirli yürek
Kötülerin çırası ve günahıdır.
5. Çalışkanın tasarıları hep bollukla,
Her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır.
6. Yalan dolanla yapılan servet,
Sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır.
7. Kötülerin zorbalığı kendilerini süpürüp götürür,
Çünkü doğru olanı yapmaya yanaşmazlar.
8. Suçlunun yolu dolambaçlı,
Pak kişinin yaptıklarıysa dosdoğrudur.
9. Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa,
Damın köşesinde oturmak yeğdir.
10. Kötünün can attığı kötülüktür,
Hiç kimseye acımaz.
11. Alaycı cezalandırılınca bön kişi akıllanır,
Bilge olan öğretilenden bilgi kazanır.
12. Adil Olan, kötünün evini dikkatle gözler
Ve kötüleri yıkıma uğratır.
13. Yoksulun feryadına kulağını tıkayanın
Feryadına yanıt verilmeyecektir.
14. Gizlice verilen armağan öfkeyi,
Koyna sokuşturulan rüşvet de kızgın gazabı yatıştırır.
15. Hak yerine gelince doğru kişi sevinir,
Fesatçı dehşete düşer.
16. Sağduyudan uzaklaşan,
Kendini ölüler arasında bulur.
17. Zevkine düşkün olan yoksullaşır,
Şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz.
18. Kötü kişi doğru kişinin fidyesidir,
Hain de dürüstün.
19. Çölde yaşamak,
Can sıkıcı ve kavgacı kadınla yaşamaktan yeğdir.
20. Bilgenin evi değerli eşya ve zeytinyağıyla doludur,
Akılsızsa malını har vurup harman savurur.
21. Doğruluğun ve sevginin ardından koşan,
Yaşam, gönenç ve onur bulur.
22. Bilge kişi güçlülerin kentine saldırıp
Güvendikleri kaleyi yıkar.
23Ağzını ve dilini tutan
Başını beladan korur.
24. Gururlu, küstah ve alaycı:
Bunlar kas kas kasılan insanın adlarıdır.
25. Tembelin isteği onu ölüme götürür,
Çünkü elleri çalışmaktan kaçınır;
26. Bütün gün isteklerini sıralar durur,
Oysa doğru kişi esirgemeden verir.
27. Kötülerin sunduğu kurban iğrençtir,
Hele bunu kötü niyetle sunarlarsa.
28. Yalancı tanık yok olur,
Dinlemeyi bilenin tanıklığıysa inandırıcıdır.
29. Kötü kişi kendine güçlü bir görünüm verir,
Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindir.
30. RAB'be karşı başarılı olabilecek
Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.
31. At savaş günü için hazır tutulur,
Ama zafer sağlayan RAB'dir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *