24. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

24. Mezmur

Davut'un mezmuru

1. RAB'bindir yeryüzü ve içindeki her şey,
Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
2. Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,
Sular üzerinde durduran.
3. RAB'bin dağına kim çıkabilir,
Kutsal yerinde kim durabilir?
4. Elleri pak, yüreği temiz olan,
Gönlünü putlara kaptırmayan,
Yalan yere ant içmeyen.
5. RAB kutsar böylesini,
Kurtarıcısı Tanrı aklar.
6. O'na yönelenler,
Yakup'un Tanrısı'nın yüzünü arayanlar
İşte böyledir. Sela
7. Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
8. Kimdir bu Yüce Kral?
O RAB'dir, güçlü ve yiğit,
Savaşta yiğit olan RAB.
9. Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
10. Kimdir bu Yüce Kral?
Her Şeye Egemen
RAB'dir bu Yüce Kral! Sela

54. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla Davut'un Maskili
Zifliler gelip Saul'a: “Davut aramızda gizleniyor” dedikleri zaman

1. Ey Tanrı, beni adınla kurtar,
Gücünle akla beni!
2. Ey Tanrı, duamı dinle,
Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.
3. Çünkü küstahlar bana saldırıyor,
Zorbalar canımı almak istiyor,
Tanrı'ya aldırmıyorlar. Sela
4. İşte Tanrı benim yardımcımdır,
Tek desteğim Rab'dir.
5. Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun,
Sadakatin uyarınca yok et onları.
6. Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,
Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.
7. Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın,
Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü.

84. Mezmur

Müzik şefi için - Gittit üzerine -
Korahoğulları'nın mezmuru

1. Ey Her Şeye Egemen RAB,
Ne kadar severim konutunu!
2. Canım senin avlularını özlüyor,
İçim çekiyor,
Yüreğim, bütün varlığım
Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.
3. Kuşlar bile bir yuva,
Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu
Senin sunaklarının yanında,
Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!
4. Ne mutlu senin evinde oturanlara,
Seni sürekli överler! Sela
5. Ne mutlu gücünü senden alan insana!
Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.
6. Baka Vadisi'nden geçerken,
Pınar başına çevirirler orayı,
İlk yağmurlar orayı berekete boğar.
7. Gittikçe güçlenir,
Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.
8. Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle,
Kulak ver, ey Yakup'un Tanrısı! Sela
9. Ey Tanrı, kalkanımıza bak,
Meshettiğin krala lütfet!
10. Senin avlularında bir gün,
Başka yerdeki bin günden iyidir;
Kötülerin çadırında yaşamaktansa,
Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.
11. Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.
Lütuf ve yücelik sağlar;
Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.
12. Ey Her Şeye Egemen RAB,
Ne mutlu sana güvenen insana!

114. Mezmur

1. İsrail Mısır'dan çıktığında,
Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,
2. Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu,
İsrail de O'nun krallığı.
3. Deniz olanı görüp geri çekildi,
Şeria Irmağı tersine aktı.
4. Dağlar koç gibi,
Tepeler kuzu gibi sıçradı.
5. Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın?
Ey Şeria, neden tersine aktın?
6. Ey dağlar, niçin koç gibi,
Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?
7-8. Titre, ey yeryüzü,
Kayayı havuza,
Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde,
Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.

144. Mezmur

Davut'un mezmuru

1. Ellerime vuruşmayı,
Parmaklarıma savaşmayı öğreten
Kayam RAB'be övgüler olsun!
2. O'dur benim vefalı dostum, kalem,
Kurtarıcım, kulem,
Kalkanım, O'na sığınırım;
O'dur halkları bana boyun eğdiren!
3. Ya RAB, insan ne ki, onu gözetesin,
İnsan soyu ne ki, onu düşünesin?
4. İnsan bir soluğu andırır,
Günleri geçici bir gölge gibidir.
5. Ya RAB, gökleri yar, aşağıya in,
Dokun dağlara, tütsünler.
6. Şimşek çaktır, dağıt düşmanı,
Savur oklarını, şaşkına çevir onları.
7. Yukarıdan elini uzat, kurtar beni;
Çıkar derin sulardan,
Al eloğlunun elinden.
8. Onların ağzı yalan saçar,
Sağ ellerini kaldırır, yalan yere ant içerler.
9. Ey Tanrı, sana yeni bir ezgi söyleyeyim,
Seni on telli çenkle, ilahilerle öveyim.
10. Sensin kralları zafere ulaştıran,
Kulun Davut'u kötülük kılıcından kurtaran.
11. Kurtar beni, özgür kıl
Eloğlunun elinden.
Onların ağzı yalan saçar,
Sağ ellerini kaldırır, yalan yere ant içerler.
12. O zaman gençliğinde
Sağlıklı yetişen fidan gibi olacak oğullarımız,
Sarayın oymalı sütunları gibi olacak kızlarımız.
13. Her türlü ürünle dolup taşacak ambarlarımız;
Binlerce, on binlerce yavrulayacak
Çayırlarda davarlarımız.
14. Semiz olacak sığırlarımız;
Surlarımıza gedik açılmayacak,
İnsanlarımız sürgün edilmeyecek,
Meydanlarımızda feryat duyulmayacak!
15. Ne mutlu bunlara sahip olan halka!
Ne mutlu Tanrısı RAB olan halka!

Süleyman'ın Özdeyişleri 24

(19)
1. Kötülere imrenme,
Onlarla birlikte olmayı isteme.
2. Çünkü yürekleri zorbalık tasarlar,
Dudakları belalardan söz eder.

(20)
3. Ev bilgelikle yapılır,
Akılla pekiştirilir.
4. Bilgi sayesinde odaları
Her türlü değerli, güzel eşyayla dolar.

(21)
5. Bilgelik güçten,
Bilgi kaba kuvvetten üstündür.
6. Savaşmak için yöntem,
Zafer kazanmak için birçok danışman gerekli.

(22)
7. Ahmak için bilgelik ulaşılamayacak kadar yüksektir,
Kent kurulunda ağzını açamaz.

(23)
8. Kötülük tasarlayan kişi
Düzenbaz olarak bilinecektir.
9. Ahmakça tasarılar günahtır,
Alaycı kişiden herkes iğrenir.

(24)
10. Sıkıntılı günde cesaretini yitirirsen,
Gücün kıt demektir.

(25)
11. Ölüm tehlikesi içinde olanları kurtar,
Ölmek üzere olanları esirge.
12. “İşte bunu bilmiyordum” desen de,
İnsanın yüreğindekini bilen sezmez mi?
Senin canını koruyan anlamaz mı?
Ödetmez mi herkese yaptığını?

(26)
13. Oğlum, bal ye, çünkü iyidir,
Süzme bal damağa tatlı gelir.
14. Bilgelik de canın için öyledir, bilmiş ol.
Bilgeliği bulursan bir geleceğin olur
Ve umudun boşa çıkmaz.

(27)
15. Ey kötü adam, doğru kişinin evine karşı pusuya yatma,
Konutunu yıkmaya kalkma.
16. Çünkü doğru kişi yedi kez düşse yine kalkar,
Ama kötüler felakette yıkılır.

(28)
17. Düşmanın düşüşüne keyiflenme,
Sendelemesine sevinme.
18. Yoksa RAB görür ve hoşnut kalmaz
Ve düşmanına duyduğu öfke yatışır.

(29)
19. Kötülük edenlere kızıp üzülme,
Onlara özenme.
20. Çünkü kötülerin geleceği yok,
Çırası sönecek onların.

(30)
21. Oğlum, RAB'be ve krala saygı göster,
Onlara başkaldıranlarla arkadaşlık etme.
22. Çünkü onlar ansızın felakete uğrar,
İnsanın başına ne belalar getireceklerini kim bilir?
Bilgelerin Öbür Özdeyişleri
23. Şunlar da bilgelerin sözleridir:
Yargılarken yan tutmak iyi değildir.
24. Kötüye, “Suçsuzsun” diyen yargıcı
Halklar lanetler, uluslar kınar.
25. Ne mutlu suçluyu mahkûm edene!
Herkes onu candan kutlar.
26. Dürüst yanıt
Gerçek dostluğun işaretidir.
27. İlkin dışardaki işini bitirip tarlanı hazırla,
Ondan sonra evini yap.
28. Başkalarına karşı nedensiz tanıklık etme
Ve dudaklarınla aldatma.
29. “Bana yaptığını ben de ona yapacağım,
Ödeteceğim bana yaptığını” deme.
30. Tembelin tarlasından,
Sağduyudan yoksun kişinin bağından geçtiğimde
31. Her yanı dikenlerin, otların
Kapladığını gördüm;
Taş duvar da yıkılmıştı.
32. Gördüklerimi derin derin düşündüm,
Seyrettiklerimden ibret aldım.
33. “Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım,
Ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım” demeye kalmadan,
34. Yokluk bir haydut gibi,
Yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *