3. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

3. Mezmur

Davut'un oğlu Avşalom'dan kaçtığı zaman yazdığı mezmur

1. Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı,
Hele bana karşı ayaklananlar!
2. Birçoğu benim için:
“Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Sela
3. Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,
Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.
4. RAB'be seslenirim,
Yanıtlar beni kutsal dağından. Sela
5. Yatar uyurum,
Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.
6. Korkum yok
Çevremi saran binlerce düşmandan.
7. Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni!
Vur bütün düşmanlarımın çenesine,
Kır kötülerin dişlerini.
8. Kurtuluş RAB'dedir,
Halkının üzerinde olsun bereketin! Sela

33. Mezmur

1. Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!
Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.
2. Lir çalarak RAB'be şükredin,
On telli çenk eşliğinde O'nu ilahilerle övün.
3. O'na yeni bir ezgi söyleyin,
Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.
4. Çünkü RAB'bin sözü doğrudur,
Her işi sadakatle yapar.
5. Doğruluğu, adaleti sever,
RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.
6. Gökler RAB'bin sözüyle,
Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.
7. Deniz sularını bir araya toplar,
Engin suları ambarlara depolar.
8. Bütün yeryüzü RAB'den korksun,
Dünyada yaşayan herkes O'na saygı duysun.
9. Çünkü O söyleyince, her şey var oldu;
O buyurunca, her şey belirdi.
10. RAB ulusların planlarını bozar,
Halkların tasarılarını boşa çıkarır.
11. Ama RAB'bin planları sonsuza dek sürer,
Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.
12. Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,
Kendisi için seçtiği halka!
13. RAB göklerden bakar,
Bütün insanları görür.
14. Oturduğu yerden,
Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.
15. Herkesin yüreğini yaratan,
Yaptıkları her şeyi tartan O'dur.
16. Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var,
Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.
17. Zafer için at boş bir umuttur,
Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.
18. Ama RAB'bin gözü kendisinden korkanların,
Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;
19. Böylece onları ölümden kurtarır,
Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.
20. Umudumuz RAB'dedir,
Yardımcımız, kalkanımız O'dur.
21. O'nda sevinç bulur yüreğimiz,
Çünkü O'nun kutsal adına güveniriz.
22. Madem umudumuz sende,
Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

63. Mezmur

Yahuda kırlarında bulunduğu zaman - Davut'un mezmuru

1. Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,
Seni çok özlüyorum,
Canım sana susamış,
Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,
Bütün varlığımla seni arıyorum.
2. Kutsal yerde baktım sana,
Gücünü, görkemini görmek için.
3. Senin sevgin yaşamdan iyidir,
Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
4. Ömrümce sana övgüler sunacağım,
Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
5. Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,
Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
6. Yatağıma uzanınca seni anarım,
Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
7. Çünkü sen bana yardımcı oldun,
Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
8. Canım sana sımsıkı sarılır,
Sağ elin bana destek olur.
9. Ama canımı almak isteyenler,
Yerin derinliklerine inecek,
10. Kılıcın ağzına atılacak,
Çakallara yem olacak.
11. Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak.
Tanrı'nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek,
Yalancıların ağzıysa kapanacak.

93. Mezmur

1. RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,
Kudret giyinip kuşanmış.
Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
2. Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,
Varlığın öncesizliğe uzanır.
3. Denizler gürlüyor, ya RAB,
Denizler gümbür gümbür gürlüyor,
Denizler dalgalarını çınlatıyor.
4. Yücelerdeki RAB engin suların gürleyişinden,
Denizlerin azgın dalgalarından
Daha güçlüdür.
5. Koşulların hep geçerlidir;
Tapınağına kutsallık yaraşır
Sonsuza dek, ya RAB.

123. Mezmur

Hac ilahisi

1. Gözlerimi sana kaldırıyorum,
Ey göklerde taht kuran!
2. Nasıl kulların gözleri efendilerinin,
Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa,
Bizim gözlerimiz de RAB Tanrımız'a öyle bakar,
O bize acıyıncaya dek.
3. Acı bize, ya RAB, acı;
Gördüğümüz hakaret yeter de artar.
4. Rahat yaşayanların alayları,
Küstahların hakareti
Canımıza yetti.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3

Bilgenin Yolu

1. Oğlum, unutma öğrettiklerimi,
Aklında tut buyruklarımı.
2. Çünkü bunlar ömrünü uzatacak,
Yaşam yıllarını, esenliğini artıracaktır.
3. Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma,
Bağla onları boynuna,
Yaz yüreğinin levhasına.
4. Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde
Beğeni ve saygınlık kazanacaksın.
5. RAB'be güven bütün yüreğinle,
Kendi aklına bel bağlama.
6. Yaptığın her işte RAB'bi an,
O senin yolunu düze çıkarır.
7. Kendini bilge biri olarak görme,
RAB'den kork, kötülükten uzak dur.
8. Böylece bedenin sağlık
Ve ferahlık bulur.
9. Servetinle ve ürününün turfandasıyla
RAB'bi onurlandır.
10. O zaman ambarların tıka basa dolar,
Teknelerin yeni şarapla dolup taşar.
11. Oğlum, RAB'bin terbiye edişini hafife alma,
O'nun azarlamasından usanma.
12. Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi,
Sevdiğini azarlar.
13. Bilgeliğe erişene,
Aklı bulana ne mutlu!
14. Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir.
Onun yararı altından daha çoktur.
15. Daha değerlidir mücevherden,
Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.
16. Sağ elinde uzun ömür,
Sol elinde zenginlik ve onur vardır.
17. Yolları sevinç yollarıdır,
Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır.
18. Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara,
Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara!
19. RAB dünyanın temelini bilgelikle attı,
Gökleri akıllıca yerleştirdi.
20. Bilgisiyle enginler yarıldı,
Bulutlar suyunu verdi.
21. Oğlum, sağlam öğüde, sağgörüye tutun.
Sakın gözünü ayırma onlardan.
22. Onlar sana yaşam verecek
Ve boynuna güzel bir süs olacak.
23. O zaman güvenlik içinde yol alırsın,
Sendelemeden.
24. Korkusuzca yatar,
Tatlı tatlı uyursun.
25. Beklenmedik felaketten,
Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma.
26. Çünkü senin güvencen RAB'dir,
Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.
27. Elinden geldikçe,
İyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme.
28. Elinde varken komşuna,
“Bugün git, yarın gel, o zaman veririm” deme.
29. Sana güvenerek yanında yaşayan komşuna
Kötülük tasarlama.
30. Sana kötülük etmemiş biriyle
Yok yere çekişme.
31. Zorba kişiye imrenme,
Onun yollarından hiçbirini seçme.
32. Çünkü RAB sapkınlardan tiksinir,
Ama doğruların candan dostudur.
33. RAB kötülerin evini lanetler,
Doğruların oturduğu yeriyse kutsar.
34. RAB alaycılarla alay eder,
Ama alçakgönüllülere lütfeder.
35. Bilge kişiler onuru miras alacak,
Akılsızlara yalnız utanç kalacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *