5. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

5. Mezmur

Müzik şefi için - Ney için - Davut'un mezmuru

1. Sözlerime kulak ver, ya RAB,
İniltilerimi işit.
2. Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!
Duam sanadır.
3. Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.
4. Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,
Kötülük senin yanında barınmaz.
5. Böbürlenenler önünde duramaz,
Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,
6. Yalan söyleyenleri yok edersin;
Ya RAB, sen eli kanlılardan,
Aldatıcılardan tiksinirsin.
7. Bense bol sevgin sayesinde
Kutsal tapınağına gireceğim;
Oraya doğru saygıyla eğileceğim.
8. Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,
Düşmanlarıma karşı!
Yolunu önümde düzle.
9. Çünkü onların sözüne güvenilmez,
Yürekleri yıkım dolu.
Ağızları açık birer mezardır,
Yaltaklanır dururlar.
10. Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!
Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.
Kov onları sayısız isyanları yüzünden.
Çünkü sana karşı ayaklandılar.
11. Sevinsin sana sığınan herkes,
Sevinç çığlıkları atsın sürekli,
Kanat ger üzerlerine;
Sevinçle coşsun adını sevenler sende.
12. Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,
Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

35. Mezmur

Davut'un mezmuru

1. Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen uğraş,
Benimle savaşanlarla sen savaş!
2. Al küçük kalkanla büyük kalkanı,
Yardımıma koş!
3. Kaldır mızrağını, kargını beni kovalayanlara,
“Seni ben kurtarırım” de bana!
4. Canıma kastedenler utanıp rezil olsun!
Utançla geri çekilsin bana kötülük düşünenler!
5. Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne dönsünler,
RAB'bin meleği artlarına düşsün!
6. Karanlık ve kaygan olsun yolları,
RAB'bin meleği kovalasın onları!
7. Madem neden yokken bana gizli ağlar kurdular,
Nedensiz çukur kazdılar,
8. Başlarına habersiz felaket gelsin,
Gizledikleri ağa kendileri tutulsun,
Felakete uğrasınlar.
9. O zaman RAB'de sevinç bulacağım,
Beni kurtardığı için coşacağım.
10. Bütün varlığımla şöyle diyeceğim:
“Senin gibisi var mı, ya RAB,
Mazlumu zorbanın elinden,
Mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran?”
11. Kötü niyetli tanıklar türüyor,
Bilmediğim konuları soruyorlar.
12. İyiliğime karşı kötülük ediyor,
Yalnızlığa itiyorlar beni.
13-14. Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır,
Oruç tutup alçakgönüllü olurdum.
Duam yanıtsız kalınca,
Bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım.
Kederden belim bükülürdü,
Annesi için yas tutan biri gibi.
15. Ama ben sendeleyince toplanıp sevindiler,
Toplandı bana karşı tanımadığım alçaklar,
Durmadan didiklediler beni.
16. Tanrıtanımaz, alaycı soytarılar gibi,
Diş gıcırdattılar bana.
17. Ne zamana dek seyirci kalacaksın, ya Rab?
Kurtar canımı bunların saldırısından,
Hayatımı bu genç aslanlardan!
18. Büyük toplantıda sana şükürler sunacağım,
Kalabalığın ortasında sana övgüler dizeceğim.
19. Sevinmesin boş yere bana düşman olanlar,
Göz kırpmasınlar birbirlerine
Nedensiz benden nefret edenler.
20. Çünkü barış sözünü etmez onlar,
Kurnazca düzen kurarlar ülkenin sakin insanlarına.
21. Beni suçlamak için ağızlarını ardına kadar açtılar:
“Oh! Oh!” diyorlar, “İşte kendi gözümüzle gördük yaptıklarını!”
22. Olup biteni sen de gördün, ya RAB, sessiz kalma,
Ya Rab, benden uzak durma!
23. Uyan, kalk savun beni,
Uğraş hakkım için, ey Tanrım ve Rab'bim!
24. Adaletin uyarınca haklı çıkar beni, ya RAB, Tanrım benim!
Gülmesinler halime!
25. Demesinler içlerinden:
“Oh! İşte buydu dileğimiz!”,
Konuşmasınlar ardımdan:
“Yedik başını!” diye.
26. Utansın kötü halime sevinenler,
Kızarsın yüzleri hepsinin;
Gururla karşıma dikilenler
Utanca, rezalete bürünsün.
27. Benim haklı çıkmamı isteyenler,
Sevinç çığlıkları atıp coşsunlar;
Şöyle desinler sürekli:
“Kulunun esenliğinden hoşlanan RAB yücelsin!”
28. O zaman gün boyu adaletin,
Övgülerin dilimden düşmeyecek.

65. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru - İlahi

1. Ey Tanrı, Siyon'da seni övgü bekliyor,
Yerine getirilecek sana adanan adaklar.
2. Ey sen, duaları işiten,
Bütün insanlar sana gelecek.
3. Suçlarımızın altında ezildik,
Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın.
4. Ne mutlu avlularında otursun diye
Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!
Evinin, kutsal tapınağının
Nimetlerine doyacağız.
5. Ey bizi kurtaran Tanrı,
Müthiş işler yaparak
Zaferle yanıtlarsın bizi.
Sen yeryüzünün dört bucağında,
Uzak denizlerdekilerin umudusun;
6. Kudret kuşanan,
Gücüyle dağları kuran,
7. Denizlerin kükremesini,
Dalgaların gümbürtüsünü,
Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.
8. Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar
Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında.
Doğudan batıya kadar insanlara
Sevinç çığlıkları attırırsın.
9. Toprağa bakar, çok verimli kılarsın,
Onu zenginliğe boğarsın.
Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur,
İnsanlara tahıl sağlarsın,
Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın:
10. Sabanın açtığı yarıkları bolca sular,
Sırtlarını düzlersin.
Yağmurla toprağı yumuşatır,
Ürünlerine bereket katarsın.
11. İyiliklerinle yılı taçlandırırsın,
Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar,
12. Otlaklar yeşillenir,
Tepeler sevince bürünür,
13. Çayırlar sürülerle bezenir,
Vadiler ekinle örtünür,
Sevinçten haykırır, ezgi söylerler.

95. Mezmur

1. Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,
Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
2. Şükranla huzuruna çıkalım,
O'na sevinç ilahileri yükseltelim!
3. Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,
Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.
4. Yerin derinlikleri O'nun elindedir,
Dağların dorukları da O'nun.
5. Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,
Karaya da O'nun elleri biçim verdi.
6. Gelin, tapınalım, eğilelim,
Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.
7. Çünkü O Tanrımız'dır,
Bizse O'nun otlağının halkı,
Elinin altındaki koyunlarız.
Bugün sesini duyarsanız,
8 Meriva'da, o gün çölde, Massa'da olduğu gibi,
Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.
9. Yaptıklarımı görmelerine karşın,
Atalarınız orada beni sınayıp denediler.
10. Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim,
“Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
“Yollarımı bilmiyorlar.”
11. Bu yüzden öfkeyle ant içtim:
“Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”

125. Mezmur

Hac ilahisi

1. RAB'be güvenenler Siyon Dağı'na benzer,
Sarsılmaz, sonsuza dek durur.
2. Dağlar Yeruşalim'i nasıl kuşatmışsa,
RAB de halkını öyle kuşatmıştır,
Şimdiden sonsuza dek.
3. Kalmayacak kötülerin asası,
Doğruların payına düşen toprakta,
Yoksa doğrular haksızlığa el uzatabilir.
4. İyilik et, ya RAB,
İyilere, yüreği temiz olanlara.
5. Ama kendi halkından eğri yollara sapanları,
RAB kötü uluslarla birlikte kovacak.
İsrail'e esenlik olsun!

Süleyman'ın Özdeyişleri 5

Zinaya Karşı Uyarı

1. Oğlum, bilgeliğime dikkat et,
Akıllıca sözlerime kulak ver.
2. Böylelikle her zaman sağgörülü olur,
Dudaklarınla bilgiyi korursun.
3. Zina eden kadının bal damlar dudaklarından,
Ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından.
4. Ama sonu pelinotu kadar acı,
İki ağızlı kılıç kadar keskindir.
5. Ayakları ölüme gider,
Adımları ölüler diyarına ulaşır.
6. Yaşama giden yolu hiç düşünmez,
Yolları dolaşıktır, ama farkında değil.
7. Oğlum, şimdi beni dinle,
Ağzımdan çıkan sözlerden ayrılma.
8. Öyle kadınlardan uzak dur,
Yaklaşma evinin kapısına.
9. Yoksa onurunu başkalarına,
Yıllarını bir gaddara kaptırırsın.
10. Varını yoğunu yer bitirir yabancılar,
Emeğin başka birinin evini bayındır kılar.
11. Ah çekip inlersin ömrünün son günlerinde,
Etin, bedenin tükendiğinde.
12. “Eğitilmekten neden bu kadar nefret ettim,
Yüreğim uyarıları neden önemsemedi?” dersin.
13. “Öğretmenlerimin sözünü dinlemedim,
Beni eğitenlere kulak vermedim.
14. Halkın ve topluluğun arasında
Tam bir yıkımın eşiğine gelmişim.”
15. Suyu kendi sarnıcından,
Kendi kuyunun kaynağından iç.
16. Pınarların sokakları,
Akarsuların meydanları mı sulamalı?
17. Yalnız senin olsun onlar,
Paylaşma yabancılarla.
18. Çeşmen bereketli olsun
Ve gençken evlendiğin karınla mutlu ol.
19. Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi,
Hep seni doyursun memeleri.
Aşkıyla sürekli coş.
20. Oğlum, neden ahlaksız bir kadınla coşasın,
Neden başka birinin karısını koynuna alasın?
21. RAB insanın tuttuğu yolu gözler,
Attığı her adımı denetler.
22. Kötü kişiyi kendi suçları ele verecek,
Günahının kemendi kıskıvrak bağlayacak onu.
23. Aşırı ahmaklığı onu yoldan çıkaracak,
Terbiyeyi umursamadığı için ölecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *