6. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

6. Mezmur

Müzik şefi için - Sekiz telli sazlarla
Davut'un mezmuru

1. Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,
Gazapla yola getirme.
2. Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;
Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,
3. Çok acı çekiyorum.
Ah, ya RAB!
Ne zamana dek sürecek bu?
4. Gel, ya RAB, kurtar beni,
Yardım et sevginden dolayı.
5. Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz,
Kim şükür sunar sana ölüler diyarından?
6. İnleye inleye bittim,
Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan,
Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.
7. Kederden gözlerimin feri sönüyor,
Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.
8. Ey kötülük yapanlar,
Uzak durun benden,
Çünkü RAB ağlayışımı işitti.
9. Yalvarışımı duydu,
Duamı kabul etti.
10. Bütün düşmanlarım utanacak,
Hepsini dehşet saracak,
Ansızın geri dönecekler utanç içinde.

36. Mezmur

Müzik şefi için - RAB'bin kulu Davut'un mezmuru

1. Günah fısıldar kötü insana,
Yüreğinin dibinden:
Tanrı korkusu yoktur onda.
2. Kendini öyle beğenmiş ki,
Suçunu görmez, ondan tiksinmez.
3. Ağzından kötülük ve yalan akar,
Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.
4. Yatağında bile fesat düşünür,
Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.
5. Ya RAB, sevgin göklere,
Sadakatin gökyüzüne erişir.
6. Doğruluğun ulu dağlara benzer,
Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.
İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.
7. Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8. Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
9. Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.
10. Sürekli göster
Seni tanıyanlara sevgini,
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
11. Gururlunun ayağı bana varmasın,
Kötülerin eli beni kovmasın.
12. Kötülük yapanlar oracıkta düştüler,
Yıkıldılar, kalkamazlar artık.

66. Mezmur

Müzik şefi için - İlahi - Mezmur

1. Ey yeryüzündeki bütün insanlar,
Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!
2. Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,
O'na görkemli övgüler sunun!
3. “Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı'ya,
“Öyle büyük gücün var ki,
Düşmanların eğiliyor önünde.
4. Bütün yeryüzü sana tapınıyor,
İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.” Sela
5. Gelin, bakın Tanrı'nın neler yaptığına!
Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:
6. Denizi karaya çevirdi,
Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan.
Yaptığına sevindik orada.
7. Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer,
Gözleri ulusları süzer;
Başkaldıranlar gurura kapılmasın! Sela
8. Ey halklar, Tanrımız'a şükredin,
Övgülerini duyurun.
9. Hayatımızı koruyan,
Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur.
10. Sen bizi sınadın, ey Tanrı,
Gümüş arıtır gibi arıttın.
11. Ağa düşürdün bizi,
Sırtımıza ağır yük vurdun.
12. İnsanları başımıza çıkardın,
Ateşten, sudan geçtik.
Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.
13. Yakmalık sunularla evine gireceğim,
Adaklarımı yerine getireceğim,
14. Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen,
Ağzımdan çıkan adakları.
15. Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan
Sana yakmalık sunular sunacağım,
Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. Sela
16. Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar,
Benim için neler yaptığını size anlatayım.
17. Ağzımla O'na yakardım,
Övgüsü dilimden düşmedi.
18. Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,
Rab beni dinlemezdi.
19. Oysa Tanrı dinledi beni,
Kulak verdi duamın sesine.
20. Övgüler olsun Tanrı'ya,
Çünkü duamı geri çevirmedi,
Sevgisini benden esirgemedi.

96. Mezmur

1. Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!
Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!
2. Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,
Her gün duyurun kurtarışını!
3. Görkemini uluslara,
Harikalarını bütün halklara anlatın!
4. Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,
İlahlardan çok O'ndan korkulur.
5. Halkların bütün ilahları bir hiçtir,
Oysa gökleri yaratan RAB'dir.
6. Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,
Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.
7. Ey bütün halklar, RAB'bi övün,
RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,
8. RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,
Sunular getirip avlularına girin!
9. Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!
Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!
10. Uluslara, “RAB egemenlik sürüyor” deyin.
Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
O halkları adaletle yargılar.
11. Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!
Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!
12-13. Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!
O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları
Sevinçle haykıracak.
Çünkü O geliyor!
Yeryüzünü yargılamaya geliyor.
Dünyayı adaletle,
Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.

126. Mezmur

Hac ilahisi

1 RAB sürgünleri Siyon'a geri getirince,
Rüya gibi geldi bize.
2. Ağzımız gülüşlerle,
Dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu.
“RAB onlar için büyük işler yaptı”
Diye konuşuldu uluslar arasında.
3. RAB bizim için büyük işler yaptı,
Sevinç doldu içimiz.
4.Ya RAB, eski gönencimize kavuştur bizi,
Negev'de suya kavuşan vadiler gibi.
5. Gözyaşları içinde ekenler,
Sevinç çığlıklarıyla biçecek;
6. Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,
Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6

Tuzaklara Dikkat Et!

1. Oğlum, eğer birine kefil oldunsa,
Onun borcunu yüklendinse,
2. Düştünse tuzağa kendi sözlerinle,
Ağzının sözleriyle yakalandınsa,
3. O kişinin eline düştün demektir.
Oğlum, şunu yap ve kendini kurtar:
Git, yere kapan onun önünde,
Ona yalvar yakar.
4. Gözlerine uyku girmesin,
Ağırlaşmasın göz kapakların.
5. Avcının elinden ceylan gibi,
Kuşbazın elinden kuş gibi kurtar kendini.
6. Ey tembel kişi, git, karıncalara bak,
Onların yaşamından bilgelik öğren.
7. Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde,
8. Yazın erzaklarını biriktirirler,
Yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde.
9. Ne zamana dek yatacaksın, ey tembel kişi?
Ne zaman kalkacaksın uykundan?
10. “Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım,
Ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım” demeye kalmadan,
11. Yokluk bir haydut gibi,
Yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine.
12. Ağzında yalanla dolaşan kişi,
Soysuz ve fesatçıdır.
13. Göz kırpar, bir sürü ayak oyunu,
El kol hareketleri yapar,
14. Ahlaksız yüreğinde kötülük tasarlar,
Çekişmeler yaratır durmadan.
15. Bu yüzden ansızın yıkıma uğrayacak,
Birdenbire çaresizce yok olacak.
16. RAB'bin nefret ettiği altı şey,
İğrendiği yedi şey vardır:
17. Gururlu gözler,
Yalancı dil,
Suçsuz kanı döken eller,
18. Düzenbaz yürek,
Kötülüğe seğirten ayaklar,
19. Yalan soluyan yalancı tanık
Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

Zinaya Karşı Bir Uyarı Daha

20. Oğlum, babanın buyruklarına uy,
Annenin öğrettiklerinden ayrılma.
21. Bunlar sürekli yüreğinin bağı olsun,
Tak onları boynuna.
22. Yolunda sana rehber olacak,
Seni koruyacaklar yattığın zaman;
Söyleşecekler seninle uyandığında.
23. Bu buyruklar sana çıra,
Öğretilenler ışıktır.
Eğitici uyarılar yaşam yolunu gösterir.
24. Seni kötü kadından,
Başka birinin karısının yaltaklanan dilinden
Koruyacak olan bunlardır.
25. Böyle kadınların güzelliği seni ayartmasın,
Bakışları seni tutsak etmesin.
26. Çünkü fahişe yüzünden insan bir lokma ekmeğe muhtaç kalır
Başkasının karısıyla yatmak da kişinin canına mal olur.
27. İnsan koynuna ateş alır da,
Giysisi yanmaz mı?
28. Korlar üzerinde yürür de,
Ayakları kavrulmaz mı?
29. Başkasının karısıyla yatan adamın durumu budur.
Böyle bir ilişkiye giren cezasız kalmaz.
30. Aç hırsız karnını doyurmak için çalıyorsa,
Kimse onu hor görmez.
31. Ama yakalanırsa, çaldığının yedi katını ödemek zorunda;
Varını yoğunu vermek anlamına gelse bile.
32. Zina eden adam sağduyudan yoksundur.
Yaptıklarıyla kendini yok eder.
33. Payına düşen dayak ve onursuzluktur,
Asla kurtulamaz utançtan.
34. Çünkü kıskançlık kocanın öfkesini azdırır,
Öç alırken acımasız olur.
35. Hiçbir fidye kabul etmez,
Gönlünü alamazsın armağanların çokluğuyla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *