7. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

7. Mezmur

Benyaminli Kûş'un sözlerine ilişkin Davut'un RAB'be okuduğu şigayon

1. Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım!
Peşime düşenlerden kurtar beni,
Özgür kıl.
2. Yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni,
Kurtaracak biri yok diye,
Lime lime edecekler etimi.
3. Ya RAB Tanrım, eğer şunu yaptıysam:
Birine haksızlık ettiysem,
4. Dostuma ihanet ettiysem,
Düşmanımı nedensiz soyduysam,
5. Ardıma düşsün düşman,
Yakalasın beni,
Canımı yerde çiğnesin,
Ayak altına alsın onurumu. Sela
6. Öfkeyle kalk, ya RAB!
Düşmanlarımın gazabına karşı çık!
Benim için uyan!
Buyur, adalet olsun.
7. Uluslar topluluğu çevreni sarsın,
Onları yüce katından yönet.
8. RAB halkları yargılar;
Beni de yargıla, ya RAB,
Doğruluğuma, dürüstlüğüme göre.
9. Ey adil Tanrım!
Kötülerin kötülüğü son bulsun,
Doğrular güvene kavuşsun,
Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.
10. Tanrı kalkan gibi yanıbaşımda,
Temiz yüreklileri O kurtarır.
11. Tanrı adil bir yargıçtır,
Öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar.
12. Kötüler yola gelmezse,
Tanrı kılıcını biler,
Yayını gerip hedefine kurar.
13. Hazır bekler ölümcül silahları,
Alevli okları.
14. İşte kötü insan kötülük sancıları çekiyor,
Fesada gebe kalmış,
Yalan doğuruyor.
15. Bir kuyu açıp kazıyor,
Kazdığı kuyuya kendisi düşüyor.
16. Kötülüğü kendi başına gelecek,
Zorbalığı kendi tepesine inecek.
17. Şükredeyim doğruluğu için RAB'be,
Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.

37. Mezmur

Davut'un mezmuru

1. Kötülük edenlere kızıp üzülme,
Suç işleyenlere özenme!
2. Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,
Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
3. Sen RAB'be güven, iyilik yap,
Ülkede otur, sadakatle çalış.
4. RAB'den zevk al,
O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.
5. Her şeyi RAB'be bırak,
O'na güven, O gerekeni yapar.
6. O senin doğruluğunu ışık gibi,
Hakkını öğle güneşi gibi
Aydınlığa çıkarır.
7. RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle;
Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,
Kötü amaçlarına kavuşanlara.
8. Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi,
Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.
9. Çünkü kötülerin kökü kazınacak,
Ama RAB'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.
10. Yakında kötünün sonu gelecek,
Yerini arasan da bulunmayacak.
11. Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak,
Derin bir huzurun zevkini tadacak.
12. Kötü insan doğru insana düzen kurar,
Diş gıcırdatır.
13. Ama Rab kötüye güler,
Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.
14. Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi,
Mazlumu, yoksulu yıkmak,
Doğru yolda olanları öldürmek için.
15. Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak,
Yayları kırılacak.
16. Doğrunun azıcık varlığı,
Pek çok kötünün servetinden iyidir.
17. Çünkü kötülerin gücü kırılacak,
Ama doğrulara RAB destek olacak.
18. RAB yetkinlerin her gününü gözetir,
Onların mirası sonsuza dek sürecek.
19. Kötü günde utanmayacaklar,
Kıtlıkta karınları doyacak.
20. Ama kötüler yıkıma uğrayacak;
RAB'bin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek,
Duman gibi dağılıp yok olacak.
21. Kötüler ödünç alır, geri vermez;
Doğrularsa cömertçe verir.
22. RAB'bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak,
Lanetlediği insanların kökü kazınacak.
23. RAB insana sağlam adım attırır,
İnsanın yolundan hoşnut olursa.
24. Düşse bile yıkılmaz insan,
Çünkü elinden tutan RAB'dir.
25. Gençtim, ömrüm tükendi,
Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini,
Soyunun ekmek dilendiğini.
26. O hep cömertçe ödünç verir,
Soyu kutsanır.
27. Kötülükten kaç, iyilik yap;
Sonsuz yaşama kavuşursun.
28. Çünkü RAB doğruyu sever,
Sadık kullarını terk etmez.
Onlar sonsuza dek korunacak,
Kötülerinse kökü kazınacak.
29. Doğrular ülkeyi miras alacak,
Orada sonsuza dek yaşayacak.
30. Doğrunun ağzından bilgelik akar,
Dilinden adalet damlar.
31. Tanrısı'nın yasası yüreğindedir,
Ayakları kaymaz.
32. Kötü, doğruya pusu kurar,
Onu öldürmeye çalışır.
33. Ama RAB onu kötünün eline düşürmez,
Yargılanırken mahkûm etmez.
34. RAB'be umut bağla, O'nun yolunu tut,
Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir.
Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.
35. Kötü ve acımasız adamı gördüm,
İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi
Dal budak salıyordu;
36. Geçip gitti, yok oldu,
Aradım, bulunmaz oldu.
37. Yetkin adamı gözle, doğru adama bak,
Çünkü yarınlar barışseverindir.
38. Ama başkaldıranların hepsi yok olacak,
Kötülerin kökü kazınacak.
39. Doğruların kurtuluşu RAB'den gelir,
Sıkıntılı günde onlara kale olur.
40. RAB onlara yardım eder, kurtarır onları,
Kötülerin elinden alıp özgür kılar,
Çünkü kendisine sığınırlar.

67. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Mezmur - İlahi

1. Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,
Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Sela
2. Öyle ki, yeryüzünde yolun,
Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.
3. Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,
Bütün halklar sana şükretsin!
4. Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,
Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,
Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Sela
5. Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,
Bütün halklar sana şükretsin!
6. Toprak ürününü verdi,
Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.
7. Tanrı bize bolluk versin,
Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

97. Mezmur

1. RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,
Bütün kıyı halkları sevinsin!
2. Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,
Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.
3. Ateş yürüyor O'nun önünde,
Düşmanlarını yakıyor çevrede.
4. Şimşekleri dünyayı aydınlatır,
Yeryüzü görüp titrer.
5. Dağlar balmumu gibi erir,
RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.
6. Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,
Bütün halklar görkemini görür.
7. Utansın puta tapanlar,
Değersiz putlarla övünenler!
RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!
8. Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,
Yahuda kentleri coşuyor.
9. Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,
Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.
10. Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.
O sadık kullarının canını korur,
Onları kötülerin elinden kurtarır.
11. Doğrulara ışık,
Temiz yüreklilere sevinç saçar.
12. Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun,
Kutsallığını anarak O'na şükredin!

127. Mezmur

Süleyman'ın hac ilahisi

1. Evi RAB yapmazsa,
Yapıcılar boşuna didinir.
Kenti RAB korumazsa,
Bekçi boşuna bekler.
2. Boşuna erken kalkıp
Geç yatıyorsunuz.
Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler,
RAB sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar.
3. Çocuklar RAB'bin verdiği bir armağandır,
Rahmin ürünü bir ödüldür.
4. Yiğidin elinde nasılsa oklar,
Öyledir gençlikte doğan çocuklar.
5. Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana!
Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken
Utanç duymayacaklar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 7

1. Oğlum, sözlerimi yerine getir,
Aklında tut buyruklarımı.
2. Buyruklarımı yerine getir ki, yaşayasın.
Öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru.
3. Onları yüzük gibi parmaklarına geçir,
Yüreğinin levhasına yaz.
4. Bilgeliğe, “Sen kızkardeşimsin”,
Akla, “Akrabamsın” de.
5. Zina eden kadından,
Yaltaklanan ahlaksız kadından seni koruyacak olan bunlardır.
6. Evimin penceresinden,
Kafesin ardından dışarıyı seyrederken,
7. Bir sürü toy gencin arasında,
Sağduyudan yoksun bir delikanlı çarptı gözüme.
8-9. Akşamüzeri, alaca karanlıkta,
Akşam karanlığı çökerken,
O kadının oturduğu sokağa saptığını,
Onun evine yöneldiğini gördüm.
10Derken kadın onu karşıladı,
Fahişe kılığıyla sinsice.
11. Yaygaracı, dik başlı biriydi kadın.
Bir an bile durmaz evde.
12. Kâh sokakta, kâh meydanlardadır.
Sokak başlarında pusuya yatar.
13. Delikanlıyı tutup öptü,
Yüzü kızarmadan ona şöyle dedi:
14. “Esenlik kurbanlarımı kesmek zorundaydım,
Adak sözümü bugün yerine getirdim.
15. Bunun için seni karşılamaya, seni aramaya çıktım,
İşte buldum seni!
16. Döşeğime Mısır ipliğinden dokunmuş
Renkli örtüler serdim.
17. Yatağıma mür, öd
Ve tarçın serptim.
18. Haydi gel, sabaha dek doya doya sevişelim,
Aşktan zevk alalım.
19. Kocam evde değil,
Uzun bir yolculuğa çıktı.
20. Yanına para torbasını aldı,
Dolunaydan önce eve dönmeyecek.”
21. Onu bir sürü çekici sözlerle baştan çıkardı,
Tatlı diliyle peşinden sürükledi.
22. Kesimevine götürülen öküz gibi
Hemen izledi onu delikanlı;
Tuzağa düşen geyik gibi,
23. Ciğerini bir ok delene kadar;
Kapana koşan bir kuş gibi,
Bunun yaşamına mal olacağını bilmeden.
24. Çocuklarım, şimdi dinleyin beni,
Kulak verin söylediklerime,
25. Sakın o kadına gönül vermeyin,
Onun yolundan gitmeyin.
26. Yere serdiği bir sürü kurbanı var,
Öldürdüğü kişilerin sayısı pek çok.
27. Ölüler diyarına giden yoldur onun evi,
Ölüm odalarına götürür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *