8. Gün: Mezmurlar & Özdeyişleri

☊ TCL02

8. Mezmur

Müzik şefi için - Gittit üzerine- Davut'un mezmuru

1. Ey Egemenimiz RAB,
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
Gökyüzünü görkeminle kapladın.
2. Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle
Set çektin hasımlarına,
Düşmanı, öç alanı yok etmek için.
3. Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,
Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,
4. Soruyorum kendi kendime:
“İnsan ne ki, onu anasın,
Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?”
5. Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,
Başına yücelik ve onur tacını koydun.
6. Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın,
Her şeyi ayaklarının altına serdin;
7. Davarları, sığırları,
Yabanıl hayvanları,
8. Gökteki kuşları, denizdeki balıkları,
Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.
9. Ey Egemenimiz RAB,
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

38. Mezmur

Anma sunusu için Davut'un mezmuru

1. Ya RAB, öfkelenip azarlama beni,
Gazapla yola getirme!
2. Okların içime saplandı,
Elin üzerime indi.
3. Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,
Günahım yüzünden rahatım kaçtı.
4. Çünkü suçlarım başımdan aştı,
Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.
5. Akılsızlığım yüzünden
Yaralarım iğrenç, irinli.
6. Eğildim, iki büklüm oldum,
Gün boyu yaslı dolaşıyorum.
7. Çünkü belim ateş içinde,
Sağlığım bozuk.
8. Tükendim, ezildim alabildiğine,
İnliyorum yüreğimin acısından.
9. Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,
İniltilerim senden gizli değil.
10. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor,
Gözlerimin feri bile söndü.
11. Eşim dostum kaçar oldu derdimden,
Yakınlarım uzak duruyor benden.
12. Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor,
Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor,
Gün boyu hileler düşünüyorlar.
13. Ama ben bir sağır gibi duymuyorum,
Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum;
14. Duymaz,
Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm.
15. Umudum sende, ya RAB,
Sen yanıtlayacaksın, ya Rab, Tanrım benim!
16. Çünkü dua ediyorum: “Halime sevinmesinler,
Ayağım kayınca böbürlenmesinler!”
17. Düşmek üzereyim,
Acım hep içimde.
18. Suçumu itiraf ediyorum,
Günahım yüzünden kaygılanıyorum.
19. Ama düşmanlarım güçlü ve dinç,
Yok yere benden nefret edenler çok.
20. İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar,
İyiliğin peşinde olduğum için.
21. Beni terk etme, ya RAB!
Ey Tanrım, benden uzak durma!
22. Yardımıma koş,
Ya Rab, kurtuluşum benim!

68. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru - İlahi

1. Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,
Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!
2. Dağıtsın onları dağılan duman gibi;
Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi
Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!
3. Ancak doğrular sevinsin,
Bayram etsinler Tanrı'nın önünde,
Neşeyle coşsunlar.
4. Tanrı'ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün,
Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın;
O'nun adı RAB'dir, bayram edin önünde!
5. Kutsal konutundaki Tanrı,
Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.
6. Tanrı kimsesizlere ev verir,
Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,
Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.
7. Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde,
Çölde yürüdüğünde, Sela
8. Yer sarsıldı,
Göklerden yağmur boşandı Tanrı'nın önünde,
Sina Dağı sarsıldı
Tanrı'nın, İsrail'in Tanrısı'nın önünde.
9. Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı,
Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.
10. Halkın oraya yerleşti,
İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.
11. Rab buyruk verdi,
Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:
12. “Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları!
Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.
13. Ağılların arasında uyurken,
Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı
Bir güvercine benzersiniz.”
14. Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken,
Sanki Salmon Dağı'na kar yağıyordu.
15. Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı!
Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!
16. Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz
Tanrı'nın yerleşmek için seçtiği dağa?
Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır.
17. Tanrı'nın savaş arabaları sayısızdır,
Rab kutsallık içinde Sina'dan geldi.
18. Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın,
İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın,
Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.
19. Her gün yükümüzü taşıyan Rab'be,
Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun. Sela
20. Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,
Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.
21. Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını,
Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer.
22. Rab, “Onları Başan'dan,
Denizin derinliklerinden geri getireceğim” der,
23. “Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın,
Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.”
24. Ey Tanrı, senin zafer alayını,
Tanrım'ın, Kralım'ın kutsal yere törenle gelişini gördüler:
25. Başta okuyucular, arkada çalgıcılar,
Ortada tef çalan genç kızlar.
26. “Ey sizler, İsrail soyundan gelenler,
Toplantılarınızda Tanrı'ya, RAB'be övgüler sunun!”
27. Önde en küçük oymak Benyamin,
Kalabalık halinde Yahuda önderleri,
Zevulun ve Naftali önderleri oradalar!
28-29. Ey Tanrı, Yeruşalim'deki tapınağından göster gücünü,
Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı.
Krallar sana armağanlar sunacak.
30. Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı,
Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü,
Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri,
Dağıt savaştan zevk alan halkları!
31. Mısır'dan elçiler gelecek,
Kûşlular ellerini Tanrı'ya doğru kaldırıverecek.
32. Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı'ya ezgiler söyleyin,
İlahilerle övün Rab'bi, Sela
33. Göklere, kadim göklere binmiş olanı.
İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor!
34. Tanrı'nın gücünü tanıyın;
O'nun yüceliği İsrail'in üzerinde,
Gücü göklerdedir.
35. Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında!
İsrail'in Tanrısı'na,
Halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun!

98. Mezmur

Mezmur

1. Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.
Çünkü harikalar yaptı,
Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.
2. RAB ulusların gözü önüne serdi kurtarışını,
Zaferini bildirdi.
3. İsrail halkına sevgisini,
Sadakatini anımsadı;
Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.
4. Sevinç çığlıkları yükseltin RAB'be, ey yeryüzündekiler!
Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın!
5. Lirle ezgiler sunun RAB'be,
Lir ve müzik eşliğinde!
6. Boru ve borazan eşliğinde
Sevinç çığlıkları atın Kral olan RAB'bin önünde.
7. Gürlesin deniz ve içindekiler,
Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler.
8-9. El çırpsın ırmaklar,
Sevinçle haykırsın dağlar
RAB'bin önünde!
Çünkü O geliyor
Yeryüzünü yönetmeye.
Dünyayı adaletle,
Halkları doğrulukla yönetecek.

128. Mezmur

Hac ilahisi

1. Ne mutlu RAB'den korkana,
O'nun yolunda yürüyene!
2. Emeğinin ürününü yiyeceksin,
Mutlu ve başarılı olacaksın.
3. Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak;
Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.
4. İşte RAB'den korkan kişi
Böyle kutsanacak.
5. RAB seni Siyon'dan kutsasın!
Yeruşalim'in gönencini göresin,
Bütün yaşamın boyunca!
6. Çocuklarının çocuklarını göresin!
İsrail'e esenlik olsun!

Süleyman'ın Özdeyişleri 8

Bilgeliğe Kulak Ver

1. Bilgelik çağırıyor,
Akıl sesini yükseltiyor.
2. Yol kenarındaki tepelerin başında,
Yolların birleştiği yerde duruyor o.
3. Kentin girişinde, kapıların yanında,
Sesini yükseltiyor:
4. “Ey insanlar, size sesleniyorum,
Çağrım insan soyunadır!
5. Ey bön kişiler, ihtiyatlı olmayı öğrenin;
Sağduyulu olmayı öğrenin, ey akılsızlar!
6. Söylediğim yetkin sözleri dinleyin,
Ağzımı doğruları söylemek için açarım.
7. Ağzım gerçeği duyurur,
Çünkü dudaklarım kötülükten iğrenir.
8. Ağzımdan çıkan her söz doğrudur,
Yoktur eğri ya da sapık olanı.
9. Apaçıktır hepsi anlayana,
Bilgiye erişen, doğruluğunu bilir onların.
10. Gümüş yerine terbiyeyi,
Saf altın yerine bilgiyi edinin.
11. Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir,
Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.
12. Ben bilgelik olarak ihtiyatı kendime konut edindim.
Bilgi ve sağgörü bendedir.
13. RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir.
Kibirden, küstahlıktan,
Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim.
14. Öğüt ve sağlam karar bana özgüdür.
Akıl ve güç kaynağı benim.
15. Krallar sayemde egemenlik sürer,
Hükümdarlar adil kurallar koyar.
16. Önderler, adaletle yöneten soylular
Sayemde yönetirler.
17. Beni sevenleri ben de severim,
Gayretle arayan beni bulur.
18. Zenginlik ve onur,
Kalıcı değerler ve bolluk bendedir.
19. Meyvem altından, saf altından,
Ürünüm seçme gümüşten daha iyidir.
20. Doğruluk yolunda,
Adaletin izinden yürürüm.
21. Böylelikle, beni sevenleri servet sahibi yapar,
Hazinelerini doldururum.
22. RAB yaratma işine başladığında
İlk beni yarattı,
23. Dünya var olmadan önce,
Ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım.
24. Enginler yokken,
Suları bol pınarlar yokken doğdum ben.
25-26. Dağlar daha oluşmadan,
Tepeler belirmeden,
RAB dünyayı, kırları
Ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum.
27. RAB gökleri yerine koyduğunda oradaydım,
Engin denizleri ufukla çevirdiğinde,
28. Bulutları oluşturduğunda,
Denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde,
29. Sular buyruğundan öte geçmesinler diye
Denize sınır çizdiğinde,
Dünyanın temellerini pekiştirdiğinde,
30. Baş mimar olarak O'nun yanındaydım.
Gün be gün sevinçle dolup taştım,
Huzurunda hep coştum.
31. O'nun dünyası mutluluğum,
İnsanları sevincimdi.
32. Çocuklarım, şimdi beni dinleyin:
Yolumu izleyenlere ne mutlu!
33. Uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun,
Görmezlikten gelmeyin onları.
34. Beni dinleyen,
Her gün kapımı gözleyen,
Kapımın eşiğinden ayrılmayan kişiye ne mutlu!
35. Çünkü beni bulan yaşam bulur
Ve RAB'bin beğenisini kazanır.
36. Beni gözardı edense kendine zarar verir,
Benden nefret eden, ölümü seviyor demektir.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *