C1-768x512

.

KURS 1: TANRI Evliliğinizi Nasıl İyileştirebilir

‹‹Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. 

Courses

Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.›› 

wRYM 6x9 TUR 8.9.19