2. Bölüm Çömlek ve Kil

. . . Biz kiliz, sen çömlekçisin.

Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

—Yeşaya 64:8

wRYM 6x9 TUR 8.9.19

Bir evlilik krizi yaşadığımız zaman, eşlerimizin bize ne yaptığına odaklanmak çok kolaydır. Ancak, bunu yaptığınız sürece, çırpınacak ve asla zafer kazanamayacaksınız. 8. Bölüm olan “Söze Gerek Kalmadan Kazanın’ başlığında kocalarımızın düşman olmadığını öğreneceğiz.

Tanrı'nın çoğu zaman kocalarımızı (tavırlarını ya da davranışlarını) değiştirmediğini, onları çömlek çarkını kullanarak elleriyle daha çok kendi benzerliğine dönüştürdüğünü bu bölümde öğrenelim. Ancak, O'nun bunu yaparken birilerini ya da bir şeyleri değil de, kocalarımızı ya da evliliklerimizi kullanması konusunda şikayetçi olursak, O'nun çarkı döndükçe, kendimizi yıllarca çölde dolaşırken bulacağız!

Kendine biçim verenle çekişiyor musun? 'Kendine biçim verenle çekişeninvay haline! ‘Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası, Kendisine biçim verene, “Ne yapıyorsun? Yarattığın nesnenin tutacağı yok” diyebilir mi?' (Yeşaya 45:9).Bırakın Tanrı, Tanrı olsun. Nasıl ya da kiminle olacağı konusunda şikayet etmek yerine, sonunda Tanrıyı aramamız için bizi kızdırıyor. Onun sadakatine övgüler olsun! Osizi Kendisinin kullanacağı güzel bir çarka dönüştürmekte kararlıdır.

Ama siz anlamıyorsunuz. Bir çok kadın bana 'gerçekten anlamıyorum' derken onları teselli ediyorum ya da teşvik ediyorum. Çoğu şekilde anlıyorum ancak yine de İsa dışında kimsenin gerçekten anlamadığı bir şey var.'...Çömlekçi balçıkla bir tutulur mu? Yapı, kendini yapan için, “Beni o yapmadı” diyebilir mi? “O bir şeyden anlamaz” diyebilir mi?(Yeşaya 29:16). O'nunla yaşadıklarınız hakkında konuşun ve O'ndan size huzur vermesini isteyin. Sizin için neyin iyi olduğunu O bilir bu yüzden kendinizi O'na bırakın.

O'nun ellerindesiniz. ''Bu çömlekçinin yaptığını ben de size yapamaz mıyım...''(Yeremya 18:6) Tanrı'nın ellerinde olduğunuzu bilmek sizi rahatlatmıyor mu? Her nekadar kocanız sizinle ilgilenmese de ya da gerektiği gibi davranmasa da, Rabbimiz bize iyi bakar. Başka kime ihtiyacınız var ki? Gerçek şu ki kocanızın da önemsediği budur.

Tanrı’nın Reçetesi

Tanrı'nın bir ulusu ya da bir aileyi iyileştirmesi için bir reçetesi vardır. O şöyle der, 'Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğütakınır, bana yönelipdua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.'(2. Tarihler 7:14).

Tanrı bize eğer alçakgönüllüğütakınırsak, dua edersek, Ona yönelirsek, kötü yollarımızdan dönersek o zaman O işitecek, affedecek ve bize şifa verecek. Onun yerine biz 'kötülerin öğüdüyle yürürsek'' (Mezmurlar 1:1) ve 'insana güvenirsek' (Yeremya 17:5) şimdi sonuçlarına katlanır- böylece tam olarak şifa alamazsınız.  'Halkımın yarasını sözde iyileştirdiler. ' (Yeremya 8:11). Esenlik yokken, Esenlik, esenlik, diyerek Halkımın yarasını sözde iyileştirdiler.  (Yeremya 6:14).

Bunun yerine, benliğimizi öldüreceğiz. Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesihiçin yaşasınlar. (2. Korintliler 5:15).

Sadece Alçakgönüllülük

Kendini Alçalt. Benliğine düşkün insanlar Rabbin sözünü Kutsal ruhu anlamadan anlar ancak Tanrinın düşüncesini anlamak için alçakgönüllülüğügiyinmemiz gerekir:

Alçakgönüllülük konusunda sınanacaksınız. “...Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı.” (Yasanın Tekrarı 8:2).

Alçakgönüllülük sizi kurtacaktır.'İnsanlar seni alçaltınca,güvenini yitirme, Çünkü Tanrı alçakgönüllüleri kurtarır.' (Eyüp 22:29).

Alçakgönüllülük sizi yüreklendirecektir. 'Mazlumlarındileğini duyarsın, ya RAB, Yüreklendirirsin onları,Kulağın hep üzerlerinde' (Mezmurlar 10:17).

Sadece alçakgönüllüler yükseltilecektir.  'Hükümdarları tahtlarından indirdi, Alçakgönüllüolan insanları yükseltti. (Luka 1:52). 

Yalnızca alçakgönüllülere ihtiyaç duydukları lütuf verilecektir.“Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor: Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.” Rab’bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. (Yakup 4:6, 10).

Alçakgönüllülük ruhtan gelir.'Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun. ' (1. Petrus 3:8) Alçakgönüllüymüş gibi davranmanız, kendini beğenmiş tavırlarınızla ortaya çıkar.

Ruhsal kibir.Evliliklerini düzeltmek için hizmetimize gelenlerin yarısından fazlasında kibir ve kendini beğenmişlik bulunuyor. Ferisi ruhu olarak adlandırdığım şey budur. Kadınlar, bu çok tehlikeli bir şeydir. Tanrı'nın evliliğinizi düzeltmesini engelleyecektir ve kocanızı sizden uzaklaştıracaktır.

Tanrı, bana Sözleriyle İsa'nın yalnızca acımasız, eleştirel kişilerden oluşanlara( Ferisiler) karşı olduğunu gösterdi. Ben de onlardan biriydim! Dışarıda ruhsal gözüken ama iç dünyası pis olan çok fazla Hristiyan kadın olduğunu söylediğim için özür dilerim. Kocalarının günahlarını gören, ancak kendi gözlerindeki merteği farketmeyen çok fazla kadın vardır. Kocamı zina yaparken gördüm. Ancak hiçkimse benim kavgacılığımı, hilekarlığımı ya da kibrimi göremiyordu.

Başkaları ise beni aldatılmış ve terkedilmiş 'zavallı mağdur biri olarak gördü. (Bende kendimi öyle görüyordum). Fakat, kendi benliğim affetmeye istekliydi. Umutsuzca dağılmış ailemizi bir arada tutmaya çalışıyordum. Hatasını anlayıp, tövbe edip eve geri döndüğünde, kollarımı açmış 'günahkar' kocamı affetmek için bekliyordum.Din bilgini, Ferisiler 'badanalı mezarlar'!!

Bu gururlu ve günahkar düşünce yapısıyla kendinizi bir tutuyorsanız, eğer bu sizseniz, düzelmenizi engelleyen bu davranışlardan sizi arındırması, içten samimi bir ilişkiniz olması ve yüzünüzü Tanrı'ya çevirmeniz  konusunda size yalvarıyorum.

Dua edin!Mezmurlar 51:2-4 ü okuyarak başlayın: 'Tümüyle yıka beni suçumdan, Arıt beni günahımdan.  Çünkü biliyorum isyanlarımı, Günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Bu nedenle, söylediklerinde haklı, Yargılarında adilsin. '

Bana Yönel. ' ... adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, banayönelip dua eder...'' (2. Tarihler 7:14) RAB’be ve O’nun gücüne bakın, Durmadan O’nun yüzünü arayın! (1.Tarihler 16:11) '....Yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım. Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar.” (Hoşea 5:15).

Işıl ışıl parlıyorlardı.‘O’na bakanlarınyüzü ışıl ışıl parlar, Yüzleri utançtan kızarmaz.' (Mezmurlar 34:5) Onun yüzünü arayın! Çoğu Onun yetkisini arar (Benim için ne yapabilirder). Tanrı'nın yüzünü arayanlar her şeyi miras alacak!

Kötü yollarından dön. '...adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, ...' (2. Tarihler 7:13). Kutsal yazılar sadece aklımız için değil, kalbmiz ve irademiz içindir.  Kutsal Yazıların gerçek etkisini elde etmek için hayatlarımızı ve isteklerimizi Ruhun yönetimine teslim etmeliyiz. Teslimiyeti ona bırakmaya istekli olmalıyız.

Söz dinlemek kurbandan iyidir.' İşte söz dinlemek kurbandan, Sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır Ve dikbaşlılık, putperestlik kadar kötüdür. (1. Samuel 15:22-23). Yapılacak doğru şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Söz dinleyin! 'Bu nedenle, yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan, günah işlemiş olur.' (Yakup 4:17).

Ruhun Yönetiminde Yürüyün

Kutsal Ruhun Yönetiminde Yaşayın. Kutsal Ruhla dolu olmanız, günah ve dünyevi arzularınız içinde değil, Ruhun yönetiminde yaşamanızı sağlayacaktır. Tanrı'dan şimdi sizi Kutsal Ruhla doldurmasını isteyin! 'Ruhumuiçinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyuponları uygulamanızı sağlayacağım.' (Hezekiel 36:27) 'Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğintutkularını asla yerine getirmezsiniz.' (Galatyalılar 5:16) (Kutsal Ruhla Dolu olmak için daha fazla bilgi almak isterseniz. 'Teşvik videolarını izleyebilir ya da dinleyebilirsiniz. Ruhla dolar dolmaz, zafere ulaşmanız için daha önce hiç sahip olmadığınız bir güce sahip olacaksınız).

Dua edin.''...adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder...'' (2. Tarihler 7:13-16) RMI Home Fellowship’te aldatılan tüm kadınlar 'çocukları olmasın' diye dua ediyordu. Biri hariç hiçbirinin çocuğu olmadı. Tanrı bu çocuğu ailenin düzelmesi için kullandı.

Tanrı'nın daima herşeyi bizim iyiliğimiz için gerçekleştirdiğine inanırız. 'Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarıncaçağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.' (Romalılar 8:28).

Sesinizi Duyurmak için Gereken ‘Koşul’ Nedir?

Arzularınızı O'nun iradesine uygun kılın.İsa'nın vaadi şu şartlara dayanmaktadır: 'Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.' (Yuhanna 15:7). Yüreğin yalnızca İsa'da huzur bulur ve isteğiniz O'nun isteğiyleaynı noktada buluşursa, gerçekten O sizin Rabbiniz olur. O'nun isteğini bilmek, O'nun sözünü bilmektir. Evliliğinizin şifa bulması O'nun isteğidir. İsa boşanmadan nefret eder ve biz O'nun uygun gördüğü şartlara göre barışmalıyız.

Tanrı tarafından verilen her vaadin bir koşulu vardır. Bir çoğu Kutsal Yazıların bir bölümünü savunacak ama Rabbin şartlarını ihmal edecek ya da dikkate almayacaktır.

 

Koşul:' Rab İsa'ya iman et…'

Vaat:'... kurtulursunuz' (Elçilerin işleri 16:31).

 

Koşul:‘Rabden zevk al…’

Vaat:‘…O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.’(Mezmurlar 37:4).

 

Koşul:‘Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir,

Vaat:‘Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.’ (Süleymanın Özdeyişleri 22:6).

 

Koşul:İlk olarak‘Tanrı’nın, kendisini sevenlerle,

 Ikinci olarak ‘amacı uyarınca çağrılmış olanlarla’

Vaat:‘Birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. (Romalılar 8:28).

 

Gözyaşlarınız Onun için Değerlidir

Kime feryat edelim?Erkekler gözyaşlarımızdan nefret ediyor gibi gözüküyor. Onlar bir kadın ağladığında ne yapacağını bilmediğinden dolayı mı yoksa kadının erkekleri kendilerinden uzaklaştırmak için gözyaşlarını kullanarak kandırmasından dolayı mı nefret ediyor? Gerçek şu ki Tanrı kıskanç bir Tanrı'dır ve bu gözyaşlarının O'na ait olması kocalarımızın gözyaşlarımıza kayıtsız  kalmaması için bir neden olabilir. 'O zaman yardım çağrılarınızı RAB yanıtlayacak, Feryatettiğinizde, ‘İşte buradayım’diyecek.'(Yeşaya 58:9). 'Tanrımız RAB’be yakarmayıbırakma” (1. Samuel 7:8).

Bu zaferin benlikte görülmesi uzun sürebilir: Görünmeyen şeylerin olmasını bekliyoruz. Bu Tanrıya iman gerektirecektir. Kocanıza değil sadeceRable ağlayın! Tanrının durumunuzu değiştirme gücü vardır.

Gözyaşlarım. 'İnleye inleye bittim, Döşeğim su içinde bütün geceağlamaktan, Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.' (Mezmurlar 6:6).'Gözyaşlarımekmeğim oldu gece gündüz, Gün boyu, “Nerede senin Tanrın?” dedikleri için. '(Mezmurlar 42:3). 'Gözyaşlarımıtulumunda biriktirdin! Bunlar defterinde yazılı değil mi?' (Mezmurlar 56:8).'Gözyaşlarıiçinde ekenler, Sevinç çığlıklarıyla biçecek;' (Mezmurlar 126:5).RAB diyor ki, “Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak Bütün yüreğinizle bana dönün.' (Yoel 2:12).Rable daha içten bir şekilde yürümek isterseniz, sabahları ilk olarak sitemize girebilir ve evlilik krizinde olanlar için yazılmış olan Günlük Dualarımızı okuyabilirsiniz.

Gözyaşları, feryat, ağlayış. Tanrıya feryat ettiğiniz zaman (özellikle kocanızın kurtuluşu ya da yıkılmış evliliğiniz için) samimiyete ihtiyacınız olduğunda Kutsal Kitaptan ayetler bulup yazmalısınız. Onları okurken, altını çizin ve hissedin. Dua zamanınız boyunca, dizlerinizin üzerinde ve Rabbin huzurunda ayetleri ezberleyin.  Bize dua etmemiz ve Tanrı'ya yakarmamız söylendi.

Kişisel söz: Tanrı'nın sizi değiştirmesine izin verin.Tanrı Sözünden öğrendiğim şeylere dayanarak, Ben, Tanrı'nın, beni ne şekilde olursa olsun ya da seçtiği kişi ile değiştirmesine izin vereceğime söz veriyorum. Kocamı ya da çevremi değiştirmek yerine kendimi değiştirmeye odaklanacağım.'