4. Bölüm Çeşitli Denemeler

“Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde

bunu büyük sevinçle karşılayın.

Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması

dayanma gücünü yaratır.”

—Yakup 1:2–3

wRYM 6x9 TUR 8.9.19

Tanrı'nınbizi denemelerden ve sıkıntılardan geçirmesindeki amacı nedir? Tanrı'nın neden bizim acı çekmemize izin verdiği konusunda hiçbir fikre sahip olmayan bir çok Hristiyan vardır. Günümüzde ki Hristiyanların bu anlayışa sahip olup, böyle kolayca mağlup edilmesi şaşılacak bir şey mi? Önümüze konan bu yarışı bitirmemiz için, özellikle dayanıklılığımızı arttırmamız ve imanımızı geliştirmemiz gerektiği için böyle denemelerin ve böyle sınavların bir çok yararı olduğunu göreceğiz.

Denemeler, sıkıntılar, ayartılmalar, sınavlar sırasında, en fazla farkına varmamız gereken şey de Tanrı'nın ellerinde olduğumuzdur. Denemelerden yara alıp almamamızO'nunellerindedir. O isterse, bu acılara dayanmamız için bize Lütfunu verecektir.

Sıkıntı için yetki.En rahatlatıcı şey de Tanrı'nın izni olmadan Şeytan'ın bize dokunamamasıdır. 'RAB Şeytan’a, “Peki” dedi, “Sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum, yalnız kendisine dokunma.” (Eyüp 1:12). Şeytan'nın sadece izin alması değil, ayrıca bize nasıl zarar vereceği konusunda da açık talimatlar alması gerekiyor. 'Simun, Simun, Şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır.' (Luka 22:31).

Ayartılmalar.Yaşadığımız ayartılmaların, Kutsal yazılarda bilinenbir şey olduğu söylenir ancak Tanrı  bize o ayartılmalardan kaçmamız için bir kaçış yolu sağlar. 'Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniziçin denemeylebirlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.' (1. Korintililer 10:13). Ateşin üzerinde yürümedikçe, ateşin üzerinden geçmedikçe ve buna katlanmak istemedikçe Tanrı seni ateşten çıkarmayacaktır!

Ayartılmalar kendi arzularımızdan kaynaklanır. Arzulamak açıkça istediğimiz bir şeydir. Ayrıca, Tanrı bizi kötülük yapmamız için ayartmaz. Bunun yerine,  yapmamamız gerektiğini bildiğimiz şeyleri yapmamız için bizi ayartan kendi arzularımızdır. 'Ayartılan kişi, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılamadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıylasürüklenip aldanarak ayartılır.' (Yakup 1:13-14). Kadınlar kocalarının arzularını (zina, uyuşturucu, alkol ya da porno) suçlamaya kendilerini kaptırırlar, fakat kendi arzuları olan yemek, alışveriş, hatta evliliklerini görmezden gelirler! Arzu arzudur.

Bizler O'nun ellerindeyiz. 'Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım: Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Tanrı’nın elindedir...' (Vaiz 9:1). Rab'den istememiz gereken şeyleri başkalarından özellikle de, kocalarımızdan almaya çalışırken aptalca hatalar yapıyoruz.

Hükümdarın gözüne girmek isteyen çoktur, Ama RAB’dir insanaadalet sağlayan.  (Süleymanın Özdeyişleri 29:26).

At savaş günü için hazır tutulur, Ama zafersağlayan RAB’dir. (Süleymanın Özdeyişleri 21:31.)

İnsan kura atar, Ama her kararı RABverir. (Süleymanın Özdeyişleri 16:33).

Kralın yüreğiRAB’bin elindedir,Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir. (Süleymanın Özdeyişleri 21:1).

Tövbe ve kurtuluş.'..ama şimdi seviniyorum; acı duymanıza değil, bu acınızın sizi tövbeye yöneltmesine seviniyorum. Tanrı’nın isteğineuygun olarak acı çektiniz. Böylece hiçbir şekilde bizden zarar görmediniz. Tanrı’nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeyegötürür.' (2. Korintliler 7:8-10) Tanrı tövbe etmemiz için pişmanlık duymamızı sağlar. Kocalarımızı (ya da başkalarını) bize yaşattıkları şeyler için üzdüğümüzde,  bu onları içten ve gerçek bir tövbeye itmeyecek, onun yerine, bize (ve Tanrı'ya) karşı yürekleri katılaşacaktır.

Lütfa ihtiyacımız var. 'Ama O bana, “Lütfumsana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır” dedi. İşte, Mesih’in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.  Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.' (2.Korintliler 12:9-10). Yaşadığınız denenmelerden hoşnut olduğunuzu göstermediğiniz sürece, evliliğiniz düzelmeyecektir.

Yüce Lütuf

Denenmelerden geçerken nasıl lütuf kazanırız? Lütfu alçakgönüllü olursak kazanırız.

“Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.” (Yakup 4:6).

“ ...Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak,kendinialçaltanise yüceltilecektir.” (Luka 18:14).

'Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. ' (Matta 5:5).

'Kibir insanı küçük düşürür, Alçakgönüllülükse onur kazandırır. ' (Süleymanın Özdeyişleri 29:23).

Zayıf yönlerimiz hakkında övünmek, hatalarımızı itiraf etmek ve alçakgönüllü olmak Kutsal Ruh'un bizde kalmasını sağlayacaktır. Sonra şartlarımız ne olursa olsun elimizdekilerle yetinmeyi öğreneceğiz. Bir kez elimizdekilerle yetinirsek, Tanrı bize istediklerimizi verebilir, kocalarımız geri dönebilir.

Eldekiyle yetinmeyi öğrenmek.Tanrı'nın müsaade ettiği zor zamanlarda elimizdekilerle yetinmeyi öğrenmemiz gerektiğini biliyoruz. 'Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim... İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim.' (Filipililer. 4:11-12).

Söz dinlemeyi öğrenme. İsa bile acı çekmesine rağmen söz dinlemeyi öğrendi. 'Oğul olduğu halde, çektiği acılarlasöz dinlemeyi öğrendi.' (İbraniler 5:8).

Bizi tamamlayacaktır. 'Sizde iyi bir işe başlamışolan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var.' (Filipililer 1:6) Sizde (kocanız ya da sevdiklerinizde) çalışmaya başladığında,İsaonu tamamlayacaktır. Eşinizi daha inançlı biri yapmaya çalışmayın. Kocanızın ‘küçük kutsal ruhuymuş’ gibi davranmayı bırakın.

Başkalarını teselli edeceğiz. Biz sadece Tanrı'nın bizi teselli etmesini kabul etmiyoruz; bu teselliyi ne olursa olsun, ne acılar çekiyorlarsa çeksinler başkalarına da vermemiz emredildi! 'Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı’ya, merhametli Baba’ya, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun!  Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.' (2. Korintliler 1:3-4).

Baba’nın terbiyesi. Acı çekmemizin nedeni çoğu kez Tanrı'nın yasalarını ihlal edişimizden kaynaklanır. “Oğlum, Rab’bin terbiye edişini hafife alma, Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. Çünkü Rab sevdiğini terbiyeeder, Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.” Terbiye edilmekuğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor... Ama Tanrı, kutsallığına ortak olalım diyebizi kendi yararımıza terbiye ediyor.' (İbraniler 12:5-10). O gün bir denenmeyle karşılaştığınızda, kendinize sorun ' Tanrı nasıl tepki vereceğimi görmek için beni terbiye mi ediyor yoksa beni deniyor mu?

Terbiye edilmek bir mutluluktur.Kardeşler, Rab’bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın. Sıkıntıya dayanmış olanları mutlusayarız. Eyüp’ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab’bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir.(Yakup 5:10-11).

Kutsamayla karşılık verin. Bize kötülük yapıldığında ya da bize hakaret edildiğinde, kutsanmak için, bu kötülükleri ya da hakaretleri geri çevirmemeliyiz onlara dayanmalıyız. 1. Petrus 3:9 şöyle der: 'Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine, kutsamaylakarşılık verin. Çünkü kutsanmayımiras almak için çağrıldınız.' 'Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size! İnsanların “korktuğundan korkmayın, ürkmeyin.” (1. Petrus 3:14). Kötülüğe kötülükle cevap vererek kutsanacağınızı düşünmeyin.

Terbiye edilmek acı gelebilir. Terbiye edilmek asla tatlı gelmez ama yine de Rab tarafından eğitilenler, doğruluk, esenlik ve iyileşmiş evlilik ödülllerini alacağını bilirler. Terbiye edilmekbaşlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenleriçin bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. (İbraniler 12:11).

Bu Hristiyanlarla başlar. Neden acı çekmek ilk önce Hristiyanlarda başlamalıdır. lk önce Hristiyanlarla başlar, çünkü günahkar, itaatsiz Hristiyanlar başkalarını asla Rab'be çekmezler.  Yaşadığımız acılar 'Tanrı'nın isteğidir. Kendimizi başkalarının ya da kocamızın ellerine bırakarak değil, Tanrı'nın  ellerine bırakarakacı çekmeliyiz. 'Çünkü yargının, Tanrı’nın ev halkından başlayacağıan gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı’nın Müjdesi’ne kulak asmayanların sonu ne olacak? “Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa, Tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak?” Bunun için, Tanrı’nın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan’a emanet etsinler. (1.Petrus 4:17, 19).

İmanın gücü.Mucizelere kapıyı açan bizim imanımızdır. Yüreğinizde şüphe etmeden Tanrı'nın evliliğinizi kurtaracağına inanmalısınız. 'İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Tanrı’yaiman edin. Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, ‘Kalk, denize atıl!’ der ve yüreğindekuşku duymadandediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir. (Markos 11:22-24).

Tanrı, Sözünde acı çekeceğimizi söyledi. ''Çünkü sıkıntı çekeceğimizisize önceden, daha yanınızdayken söylemiştik.Bildiğiniz gibi, öyle oldu. Bu nedenle ben de daha fazla dayanamadım; acaba Ayartıcı bir yolunu bulup sizi ayarttı mı, emeğimiz boşa mı gitti diye imandurumunuzu öğrenmek için Timoteos’u gönderdim.'' (1. Selanikliler 3:4-5). Evliliğinizde olan şeyler, bittiğinin bir işareti değildir. Tanrı'nın dikkatinizi çekmek için ve sizi şu anda değiştirmesi için bir işaretidir. Vazgeçmeyin! Şeytanın Tanrı'nın sizin için katlanıp galip geldiği mucizeyi sizden çalmasına izin vermeyin!

Tanrı için. 'İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür” dedi.' (Matta 19:26) 'İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür” dedi.' (Markos 10:27) Tanrı için hiç bir şeyimkansız değildir. Tanrı' dakalın. Plan yapıp, Tanrı'nın sizi bereketlemesini beklemeyin. O sizde kalmayacak; onun yerine sizin O’ndakalmanız gereklidir.

Ne diyorsun. ''... İnanca sımsıkı sarılalım''(İbraniler 4:14) ''Mesih’i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudunnedeninisoranherkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.'' (1.Petrus. 3:15)  “Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırındankurtarabilir; senin elinden de bizi kurtaracaktır.Amabizi kurtarmasa bile...'' (Daniel 3:17-18). Tanrı'nın Sözünde söylediklerini umutla, tereddüt etmeden, konuşmalıyız. Sıkıntınızın ortasında, Rabbin sevinciyle dolup taşmadığınız sorulacak! Evliliğinizle ilgili umudunuzun ne olduğu sorulduğu zaman, karşınızdaki kişiye nezaketle, saygıyla ve hürmetle cevap verdiğinizinden emin olun. Kutsal Yazıları asla tartışmanızda kullanmayın!

Not:Eğer soru soran kocanızsa, 'söze gerek kalmadan' kazanılacağını hatırlayın!

Zihinlerinizi hazırlayın ve hazır olun.'Bu nedenle zihinlerinizieyleme hazırlayıpayık kalarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih’in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın.' (1. Petrus 1:13). (Ayık kalmak demek, açık düşünme demektir.) Kararsızlığın sonuçlarından kaçınmak için gerçekte neye inandığınız konusunda net olun. 

Sevinçli olun.Denenmelerimizde neşeli olacağız çünkü bu denenmeler önümüzde duran yarışı bitirmemiz için bize dayanma gücü vereceğini biliyoruz. 'Kardeşlerim, çeşitli denemelerleyüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın.  Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanmasıdayanmagücünü yaratır. Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir.  Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.'' (Yakup 1:2-6).

Hazırlıklı olun- imanınız sınanacak!Korkular ve şüpheler herkesin aklına gelir; sadece onların esiri olmayın! Bunun yerine, güzel şeyler düşünün. Eğer şüphe duyarsanız, inanmakta zorlanacak ve denenmeleriniz daha zor geçecektir. ‘Bir çok’ denenmeden geçeceğimizi, bazılarının canınızı çok, bazılarının da az yakacağını unutmayın. Rab'be bütündenenmelerimiz için şükretmeliyiz. Bu bizim şükran sunumuzdur.

Sevinin.''Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin!Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin.Rab’bin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranlabildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa,onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.'' (Filipililer 4:4-9).

Açıkçası çoğu savaş akılda kazanılır ya da kaybedilir. Denenmelerinizden başarıyla geçmek için Rab'bin esenlik tavsiyesine kulak verin- denenmelerinizde Rab'be  şükredin! Yaptığının ne olduğunu bildiği için sevinin. O zaman bunun için düşünüp, konuşup, sadece buna kulak verin. Çoğu zaman yakın arkadaşlar, kocanızın neler yaptığını anlatmak için arar. Onlar genellikle 'iyi şeylerden' bahsetmezler ve çoğu zamanda hoş, masum ya da dürüst olmazlar- bu yüzden onları dinlemeyin!

Görünmez iman. Kadınlar, evliliklerini ya da kocalarının onlara olan davranışlarını düzeltmenin yollarını aradıkları için bana sıklıkla yazarlar. Kutsal Yazıların imanın görünmezolduğu konusunda net olduğunu hatırlamalısınız!

Başkaları size durumunuz hakkında soru sorduğunda, onlara ''Şükürler olsun, Tanrı sağlıyor” diye cevap verin.

''Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor. Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımızbize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.'' (2. Korintliler 4:16-18).

İman görünmeyen şeylerin varlığıdır.  Pavlusun dediği gibi, yaşadığınız ‘sıkıntılar geçici’ olsa bile kalbiniz kırılabilir ve çok acı verici olabilir. Kendinize hatırlatmanız gereken en önemli gerçek: Bu sıkıntıların sadece geçici olmasıdır! Bu sıkıntılar geçici olmasının yanı sıra size yepyeni harika  bir şeyler de katacaktır- bunlar sizi yeni ve harika bir evliliğe hazırlıyor. Acıların geçici ancak acıların getirdiği güzelliklerin kalıcı olacağını unutmayın! ''İman,umut edilenlere güvenmek, görünmeyenşeylerin varlığından emin olmaktır.'' (İbraniler 11:1).

Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. Çoğu insan, 'bir şeylerin olduğunu' görmeye başladığında, inanmaya başlıyor, ancak bu iman değildir. ''Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. '' (2. Korintliler 5:7).

Ayrıntılara takılmak.  Petrus ayrıntılara takıldığında, battı- o zaman sen de batacaksın. 'İsa, “Gel!” dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa’ya yaklaştı. Ama rüzgarınne kadar güçlü estiğinigörüncekorktu, batmaya başladı. “Ya Rab, beni kurtar!” diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, “Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?” dedi. (Matta 14: 29-31).

Sınanmamız için.Muhtemelen, geçmemiz gereken en önemli denenme konusu ailelerimiz ve evliliklerimizdir. Rab'bin sözüne olan imanımız, başkalarının yanlış yönlendirmesi ya da duygularımız yüzünden sarsılmamalıdır. 'Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanmasıdayanma gücünü yaratır. Dayanma gücüde, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. '(Yakup 1:2-4) Her şey mükkemmelleştiğinde ve düzeldiğinde o zaman kocanızın eve döndüğünü göreceksiniz!

Ateşle arıtılmak. 'Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız,ateşle arıtıldığıhalde yok olup giden altından daha değerlidir. ' (1.Petrus 1:6-7)

Pek çok kişi bu sınanmadan geçemedi ve İsrail halkının yaptığı gibi çölde yüremeye devam etti çünkü imanları yoktu. Mızmızlanıp şikayet ettiler bu da onları isyana itti. Şu andakidurumunuzdan duyduğunuz hoşnutluk yüreğinizde dolan imanınızın kanıtıdır, bu iman altından daha değerlidir.

İmanı koru.İşler sarpa sardığında, başka bir plan yapmayın; yapmaya başladığınız şeyden ödün vermeyin. Şeytanın, denenmelerimize yeni (ve yanlış) çözümler getirdiği bilinmektedir. Doğru yolda kalmamız için denenmelerimizden geçmemiz gerektiğini bilerek, devam etmeliyiz. ''Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor... '' (2.Timoteous 4:7-8).

Üç kat.Eğer Rab'le bir süredir yürüyüp yorulduysanız, Tanrı'dan size bağlılığınızdan ödün vermemenizeyardımcı olacak başka bir kadın göndermesini isteyin. ''İki kişi bir kişiden iyidir, Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Biri düşerse, öteki kaldırır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline! Onu kaldıran olmaz. Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa, birbirini ısıtır. Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir? Yalnız biri yenik düşer, Ama iki kişi direnebilir. Üç kat iplik kolay kolay kopmaz.''(Vaiz 4:9-12) Üç kat hakkında Kutsal Yazılarda bulunan örnekler şunlardır:

Musa, Harun ve Hur:  ''Ne var ki, Musa’nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur Musa’nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa’nın elleri yukarıda kaldı.” (Mısırdan Çıkış 17:12) Diğer bir örnek te, Daniel 3. bölümdeki, Şadrak, Meşak, Abed-Nego'dur. Senin sadece bir arkadaşa ihtiyacın var ve Rab seni bu sayede üç katı güçlükılacaktır.

Denenmeler ve Sıkıntılar Rehberi

Her şey insanın ve şeytan’ın değilTanrı’nın kontrolündedir.

 1. Rab’bin adaleti için (Süleymanın Özdeyişleri 29:26).
 2. Rab’den cevap almak için (Süleymanın Özdeyişleri 16:1).
 3. Rab’bin yüreğinizi değiştirmesi için (Süleymanın Özdeyişleri 21:1).
 4. Yaptıkları işler Tanrı’nın ellerindedir (Vaiz 9:1).
 5. Tanrı yaptı. (Mezmurlar 44:9-15).
 6. Tanrı fırtınadan kurtardı (Mezmurlar 107:1-32).
 7. Tanrı eşi dostu uzaklaştırdı (Mezmurlar 88:8,18).

Denenmelerden geçmemizin amacı nedir? 

 1. Mesih’in gücü içimizdedir (2. Korintliler 12:9-10).
 2. Eldekiyle yetinmeyi öğreneceğiz. (Filipililer 4:9).
 3. Ödüllendirileceğiz. (2. Timoteos 4:7, 19).
 4. Hiç eksiğimiz olmayacak. (Yakup  1:2–4).
 5. Başkalarını teselli etmemizi sağlayacak (2. Korintliler 3:1–4).
 6. Tanrı bizde başlattığı işi tamamlayacaktır. (Filipililer 1:6–13).
 7. Sevdiğimiz kişiye tekrar kavuşacağız. (Filimon 1:15).
 8. Bize merhamet edecek. (İbraniler 4:15).
 9. Söz dinlemeyi öğreneceğiz. (İbraniler 5:7–8).
 10. Dayanma gücüne sahip olacağız. (Yakup 1:2–4).
 11. Yaşam tacını alacağız. (Yakup 1:12).
 12. İmanımızı kanıtlayacağız(1. Petrus 1:6–7).
 13. Yolundan gideceğiz. (1. Petrus 2:21).
 14. Rab için acı çekeceğiz(1. Petrus 3:13-14).

15.Mesih’ sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. (1. Petrus 5:10).

Denenmeden her seferinde geçerken, Rabbe sorun.“ RAB’be güven bütün yüreğinle,  Kendi aklına bel bağlama.  Yaptığın her işte RAB’bi an, O senin yolunu düze çıkarır. Denenmeden her seferinde geçerken, Rabbe sorun.’’ (Süleymanın Özdeyişleri 3:5-6).

İhtiyaç anında güç bulmak için Rabbi  çağıralım ve O'na yaklaşalım. Onunbizi terbiye etmesine, bizi denenmelerden geçirmesine izin verelim. Sadece iyi şeylerde değil, yaşadığımız sıkıntılarda da her zaman her şey için sevinç duyalım. Umudumuz dudaklarımızdan dökülsün ve fikrimiz değişmesin. Yaşadığımız zorlukların bizim iyiliğimiz için olduğunu, bunların Tanrıisteği olduğunu unutmayalım.

‘... İsa’nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için sevinç içinde ayrıldılar…’ (Elçilerin işleri 5:41).

‘’…Geleceğe güvenle bakar.’’ (Süleymanın Özdeyişleri 31:25)

‘Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.’ (Romalılar 8:28).

Kendine söz verme:Çeşitli denemelerle karşılaştığımda her şeyi sevinçle karşılayacağıma, “Tanrı’nın Sözü’nden öğrendiklerime dayanarak, inancımın sınanmasıiçin dayanacağıma, dayanma gücüde, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin bir kişi olmam için tam bir etkinliğe erişeceğime söz veriyorum.’’

Daha fazla teşvik almak ve Tanrı'nın yaşamınızda izin verdiği denenmelerin faydalarını görmek  ve iyiliklerini anlamak için, ses ya da video kaydı olan “Esther” bölümünü dinleyin.  Denenmelerinizde, böyle bir süreçten geçerken bu yaşanmışlıklar bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır.