5. Bölüm Başlangıçtaki Sevgi

Ne var ki, bir konuda sana karşıyım:

Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın..

—Vahiy 2:4

wRYM 6x9 TUR 8.9.19

Başlangıçtaki sevgiden uzaklaştınız mı? Başlangıçta sizi seven ilk kimdir? Kocanız mı? Rab’den ve kocanızdan önce bebeğiniz ya da çocuklarınız mı geliyor? Kariyeriniz mi? Hayatınızda gerçekten ilkkim önce geliyor? ‘Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir.’ (Matta 10:37). Kutsal Yazılarda, Vahiy bölümü şöyle der: ‘Ne var ki bir konuda sana karşıyım: Başlangıçtaki sevgidenuzaklaştın.’ (Vahiy 2:4).

Rabbimiz bize ne söylüyor? Ne zaman birisini ya da bir şeyi O'nunla olan ilişkimizin önüne koyarsak, O'nun sevgisine layık olmadığımızı söylüyor.

Öncelikle ardından gidin.Ona gününüz ve kalbinizde öncelik verin ‘Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.’(Matta 6:33).

Kirli paçavra. Kendinize şu soruları sorun: Öncelik verdiğim şeylerin sonsuz değeri var mı? Şu anda yaptığım şeylerin, Rab’bin egemenliğinin büyümesine yararı olacak mı? Ben onun doğruluğunun peşinden mi yoksa kendi doğruluğumun peşinden mi gidiyorum? Bütün doğru işlerimizin kirli paçavragibi olduğunu  unutmayın. (bakınız.Yeşeya 64:6).

Birilerini Rab’den önce tuttuğumuzda ne olur? Rab seni tekrar kendisine nasıl yaklaştırır? Eğer kocanı Rab’den önce tutarsan, o zaman Rab kocanızı sizden alır. ‘Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, İğrenç kıldın beni gözlerinde. Eşi dostu benden uzaklaştırdın, Tek dostum karanlık kaldı.’ (Mezmurlar 88:8,18) Evliliğinizi düzeltmeyi öncelik haline getirmeyin onun yerine Rabbi hayatınızın merkez noktasına koyun!

Bu, kocalarımızın istedikleri ve ihtiyaç duydukları şeyleri umursamadığımız anlamına mı geliyor? ‘Size değil Rab’be hizmet ediyoruz.’ tutumuna sahip miyiz? Tanrı bize söyleriyle kusursuz dengeyi öğretir.  ‘Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.’(Efesliler 5:22) ‘Ey kadınlar, Rab’be aitolanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun.’(Koloseliler 3:18). Eşlerimize bağlı olduğumuzda, bunu Rab içinyapıyoruz. Hatta ve özellikle de, eşlerimizin gösterdiğimiz saygıyı haketmediğini seziyorsak, itaatı hakeden Rabbimizin ellerine ve O’nun sözlerine iyi niyetli bir şekilde kocalarımızı bıraktığımızı biliriz. (Ona güveniriz).

Tanrı’nın sözü kötülenmez. Hatta Rab, kocalarımıza itaat etmemiz ya da onlara saygı duymamız, ve onları kötülemememiz konusunda bizleri uyarır: ‘…kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı’nın sözü kötülenmez.’ (Titus 2:5).

Rabbi hoşnut edin. Eşlerimizi hoşnut etmeye çalışmaktansa Rabbi hoşnut etmeye çalışın. O zaman Rab kocalarımız konusunda lütfedecektir. ‘RABkişinin yaşayışından hoşnutsa,Düşmanlarını bile onunla barıştırır.’(Süleymanın Özdeyişleri 16:7). ‘Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur; Ama RAB’be saygılı kadın övülmeye layıktır.’(Süleymanın Özdeyişleri 31:30). ‘RAB’den zevk al, O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.’(Mezmurlar 37:4).

Söz Dinlemek Kurbandan İyidir

Söz dinlemek, kurbandan iyidir. “RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır ve dikbaşlılık, putperestlik kadar kötüdür. Sen RAB’bin buyruğunu reddettiğin için, RAB de seni reddetti....” (1. Samuel 15:22-23). ‘Onu güzel armağanlarla karşıladın, Başına saf altından taç koydun.’ (Mezmurlar 21:3).

Dış görünüşünüz. Dış görünüşünüzle başkalarını itaatkar olduğunuz konusunda kandırsanız da, Rab yüreğinizi biliyor! “Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma” dedi, “Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.”(1. Samuel 16:7) Kocam ve herkes benim itaatkar olduğumu düşündü, hatta ben bile öyle düşündüm. Tanrı terk edilmemin ihtiyacım olan şey olduğunu biliyordu. (Bu konu hakkında daha fazla teşvik almak isterseniz, ‘Ester’ adlı videoyu izleyebilir ya da dinleyebilirsiniz).

Babası tarafından sürekli “oturması” istenen küçük bir çocuk hakkında bir hikaye bulunuyor. Sonunda, küçük çocuk oturur ve babasına gülümser. Çocuk hızlı bir şekilde “Dışarıdan oturuyor gibi gözükebilirim ama içimde — ayakta duruyorum!” Diye bağırır. Çoğu zaman içimizde ayakta duruyoruz. Doğru şeyi yaptıktan ve kocanızın planına uyduktan sonra defalarca, “Ama ben aynı fikirde değilim!” diyerek bağırıyoruz, ya da tavrınız ona onaylamadığınızı söylüyor. Bunu yaptınız mı? Kocanıza bu şekilde mi bağımlısınız?

Ne ekerseniz, onu biçeceksiniz. Evlenmeden önce ailenize karşı isyankarsanız, muhtemelen şu anda kocanıza da aynısınızdır. Üstesinden gelmek için, bir asi ile evlendiniz. Şimdi kocanız, tıpkı sizin gibi evlendiğinizden beri daha büyük bir asiye dönüştü. O şimdi tüm bilgeliğe karşı isyan ettiği kadar size sadık olma sözüne de isyan etti!

Hiçbir şey imkansız değildir.‘Çünkü iman etmemiş koca karısı aracılığıyla, kutsanır.’ (1. Korintliler 7:14) Şu anda itaat edin ve Rabbin kocanızı kutsadığını görün. Size garip mi geldi dediklerim? Kocanız çok kötü biri ve size imkansız mı gözüküyor? Çünkü ikiniz tek bedensiniz.  ‘Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir.’(Matta 19:6). ‘Ne var ki, Rab’de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır.’ (1. Korintliler 11:11).

Bir vücudun sadece yarısı bir tarafa, diğer yarısı diğer tarafa gidebilir mi? Bir süre ayrı yollara gitseniz bile, Tanrı sonunda sizi bir araya getirecektir. Bu olabilir, çünkü Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.”(Luka 1:37)

Alnı ak.Rabbe itaat ederseniz, kocanızın yüreği size dönecektir. 'Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir.' (Süleyman'ın Özdeyişleri 21:1). Unutmayın, 'Alnı ak yaşayan kurtulur'(Süleyman'ın Özdeyişleri 28:18). Kocanıza itaat etmek istemediğinizi söylerseniz, o da kendisinin üstünde olan Tanrı'ya itaat etmeyecektir! 'Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih’in başı da Tanrı’dır.'(1. Korintliler 11:3). Kocanıza itaat etmek için onun Hristiyan olmamasını mazaret olarak saymayın.  Kutsal yazılarda hiç bir söz eğer kocası imanlı değilse ona bağımlı olmamasını ya da boyun eğmemesini söylemez!

Kendizi, kocanızın yanınızda olmamasıyla, yanınızda olmayan birisine nasıl itaat edebilirim ki sorusuyla kandırmayın! Hala sizinleyken, yapmanız gerekeni yapmalısınız. Hatırlayamıyorsanız, o zaman Rab’den kocanızı dinlemiyorken ya da ona itaat etmiyorken, sizden yapmasını istediği tüm şeyleri hatırlatmasını isteyin. Daha sonra da onları yapın. Değiştiğinizi kocanızın görmesi değil, Tanrı'nın görmesi önemlidir.

Haksız yere acı çeken. Ya kocam kaba hatta zalim biriyse? '... Yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olun. Haksız yere acıçeken kişi, Tanrı bilinciyle acıya katlanırsa, Tanrı’yı hoşnut eder.  Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övünülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı’yı hoşnut edersiniz. (1.Petrus 2:18-20). Söz şöyle devam eder. Rab ve hayatı biz kadınlara örnek olmalıdır. Aşağıda gördüğümüz gibi O’nun ayak izlerini takip etmemizi istiyor.

Bayanlar Asi Ruhlu Olmayın!

Genç değilim ve kendi aklımla bu kadar uzun süre nasıl yaşayabileceğimi merak ediyorum. Yanlış düşünüyordum ve bunu bilmiyordum. Kötü bir insan değildim, ama asi bir ruhum vardı ve evin efendisi olmaya çalışıyordum. Maalesef bunu başardım.

Kocam geçen akşam ziyaretime geldi.  Şimdi onun dediği herşeyi can kulağıyla dinledim (normalde sessiz olan kocam) durmadan konuştu. Rab’be kendi isteğimle geri dönmem, O’nu dinleyerek, çok çalışarak, çok zaman ayırarak ve çok hazırlanarak oldu.

Hanımlar, bu kitapta okuduklarınızı başta yadırgayabilirsiniz. Eğer asi ruhumuz varsa, önce onunla başa çıkmamız gerekir. Şimdi sorunlarımı Tanrı'nın önüne getiriyorum, bu sayede O'nunla olmak kolaylaşıyor. Bu olduktan sonra, kocam bana hiç düşünmediğim çözümler önerdi ve anında bana çok yardımı oldu.

Tanrı'nın gülümsediğini biliyorum! Karen, NC

“Eğer Beni Seviyorsanız- İtaat Edin”

Tanrı'yı hayatınızda her şeyden önce tutarsanız, ona itaat etmeye başlarsanız, 'lütüfla kurtuldun ve artık günah işlemen gerçekten sorun değil' diyen yanlış öğretileri bir kenara bırakıp, Kutsal Yazılarda yazan Tanrı sözlerine bakın: 

Yaptığın işler O'nu reddediyor mu? 'Tanrı’yı tanıdıklarını ileri sürer, ama yaptıklarıylaO’nu yadsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz iğrenç kişilerdir.' (Titus 1:16).

Rab'bin sözü ne diyor?'Niçin beni ‘Ya Rab, ya Rab’ diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? (Luka 6:46) 'Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim?Kesinlikle hayır!Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız?' (Romalılar 6:1-2) Öyleyse ne diyelim? Yasa’nın yönetimi altında değil de, Tanrı’nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır! (Romalılar 6:15).

Eylemsiz iman ölüdür. Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür. (Yakup 2:14,26). İyi işler kurtuluşun 'meyveleridir.' Kendimize sormamız gereken sorular şunlardır: Yaptıklarım Rabbi inkar ediyor mu? Lütuf günah işlememe izin verir mi? İmanlı olarak, iyi işler yapıyor muyum?

Sizi hiç tanımadım.Bir çoğunuz istediğiniz şekilde yaşayıp ölünce hemen cennete girebileceğine inanıyor. Bu doğru mu? 'O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?’  O zaman ben de onlara açıkça, ‘Sizi hiç tanımadım,uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!’ diyeceğim.” (Matta 7:22-23) Cevap o zaman 'hayır' olacak!

Günahlarınızı itiraf edin.Eğer bir aklınız varsa, Kutsal Yazılarda söylenenleri öğrenmeye öncelik verin. Kutsal yazıların söylediğini yapın: 'Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızıbirbirinize itiraf edinve birbiriniz için dua edin...' (Yakup 5:16).

Sözlerine İtaat Edin

Bilgeliği arayın!'Bilgelik dışarıda yüksek sesle haykırıyor, Meydanlarda sesleniyor. Kalabalık sokak başlarında bağırıyor, Kentin giriş kapılarında sözlerini duyuruyor: “Ey budalalar, budalalığı ne zamana dek seveceksiniz? Alaycılar ne zamana dek alay etmekten zevk alacak? Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek? Uyardığımda yola gelin, o zaman size yüreğimi açar,Sözlerimi anlamanıza yardım ederim. (Süleyman'ın Özdeyişleri 1:20-23).

'Ama sizi çağırdığım zaman beni reddettiniz. Elimi uzattım, umursayan olmadı. Duymazlıktan geldiniz bütün öğütlerimi, Uyarılarımı duymak istemediniz. Bu yüzden ben de felaketinize sevineceğim.Belaya uğradığınızda, Bela üzerinize bir fırtına gibi geldiğinde, Bir kasırga gibi geldiğinde felaketiniz, Sıkıntıya, kaygıya düştüğünüzde, Sizinle alay edeceğim. (Süleyman'ın Özdeyileri 1:24-27).

'O zaman beni çağıracaksınız, Ama yanıtlamayacağım. Var gücünüzle arayacaksınız beni, Ama bulamayacaksınız. Çünkü bilgiden nefret ettiniz. RAB’den korkmayı reddettiniz. Öğütlerimi istemediniz, Uyarılarımın tümünü küçümsediniz. Bu nedenle tuttuğunuz yolun meyvesini yiyeceksiniz, Kendi düzenbazlığınıza doyacaksınız. Bön adamlar dönekliklerinin kurbanı olacak. Akılsızlar kaygısızlıklarının içinde yok olup gidecek.  Ama beni dinleyen güvenlik içinde yaşayacak, Kötülükten korkmayacak, huzur bulacak.” (Süleyman'ın Özdeyişleri 1:28-33) Bilgeliği arayın!

Yürekten bağlanın.  ''... Adandığınız öğretinin özüne yürektenbağlandınız.' (Romalılar 6:17) Üstelik '...çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.” (1 Samuel 16:7).

İtaat sınanma gerektirir. '.. sınanmanıziçin size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. (1. Petrus 4:12) İtaat ruhunuzu arındırır. 'Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız...' (1. Petrus 1:22).

İtaat Babanın kim olduğuna dair tanıklıkeder. ' Sözümü dinlerseniz, ben sizin Tanrınız, siz de benim halkım olursunuz. İyilik bulmanız için her konuda size buyurduğum yolda yürüyün.  Ne var ki, dinlemediler, kulak asmadılar; kendi isteklerinin, kötü yüreklerinin inadı doğrultusunda yürüdüler. İleri değil, geri gittiler.' (Yeremya 7:23-24).

İtaatsizliğiniz kötüyü över.'Yasayı terk eden kötüyüöver, Yerine getirense kötüye karşı çıkar.' (Süleyman'ın Özdeyişleri 28:4) İtaatsiz olanların duaları duyulmaz. 'Yasaya kulağını tıkayanın Duası da iğrençtir.'  (Süleyman'ın Özdeyişleri 28:9).

İtaate  Örnek Aldığımız İsa’dır

Ölüme bile boyun eğdi. 'Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.' (Filipililer 2:8) 'Oğul olduğu halde, çektiği acılarlasöz dinlemeyi öğrendi. ' (İbraniler 5:8)

İtaatkar biriydi.“Baba” dedi, “Mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğinolsun.” “Baba” dedi, “Eğer ben içmeden bu kâsenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun.” (Matta 26:39,42).

Yönetime Bağımlı olun. 'Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.  Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.  Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. (Efesliler 5:22-24) 'Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı’dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur.' (Romalılar 13:1)

Başarının anahtarı.'RAB’bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için. Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük. Kim RAB’den korkarsa, RAB ona seçeceği yolu gösterir. Gönenç içinde yaşayacak o insan, Soyu ülkeyi sahiplenecek. RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, Onlara açıklar antlaşmasını... ' (Mezmurlar 25:10-15).

Masallara sapacaklar. Gerçeği aramak yerine, bir çoğunuz başkalarından yanlış fikirleri ve kararları ile aynı fikirde olmasını ister. '... Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar....masallara sapacaklar. (2.Timoteos 4:3-4)

Sözüne itaat edin. 'At ya da katır gibi anlayışsız olmayın; Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir, Yoksa sana yaklaşmazlar. ' (Mezmurlar 32:9) Eğer O'na itaat etmezseniz, sizi terbiye edecektir. 'Ölmeyecek, yaşayacağım, RAB’bin yaptıklarını duyuracağım. RAB beni şiddetle yola getirdi,Ama ölüme terk etmedi. (Mezmurlar 118:17,18).

Tanrı Sözüne sadıktır. 'Çocukları yasamdan ayrılır, İlkelerime göre yaşamazsa; Kurallarımı bozar, Buyruklarıma uymazsa, İsyanlarını sopayla, Suçlarını dayakla cezalandıracağım. Ama onu sevmekten vazgeçmeyecek, Sadakatime sırt çevirmeyeceğim. Antlaşmamı bozmayacak, Ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. (Mezmurlar 89:30-34) Tanrı'nın Sözüne ya da kocanızın sözüne karşı itaatsizlik yaparsanız, Tanrı sizi cezalandıracaktır.

Mezmurlar 51. bölümü sesli bir şekilde okuyun. “Tümüyle yıka beni suçumdan, Arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, Günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhun’u benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, Bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, Günahkârlar geri dönsün sana. Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.”

Mesih gibi olmak için çabalarken Rab Sizinle Olsun!

Kişisel söz:Rabbimi hayatımda ilk sıraya koymak.“Kutsal Yazılarda öğrendiklerime dayanarak, her şeyi Rab için yapacağıma, Rab'be, ve O'nun sözüne bağlı kalacağıma özellikle de eşime Ona gösterdiğim gibi bağlılık gösteceğime söz veriyorum.'